Skoči na vsebino

NOVICA

Saša Jazbec nikoli ni bila vključena v odločanje v primeru izbrisnih pobotnic

Ljubljana, 1. december 2017 – Saša jazbec, državna sekretarka na ministrstvu za finance je zadolžena za področje proračuna in javnih financ, zaradi česar nikoli ni bila vključena v pripravo stališč ali odločanje v primeru izbrisnih pobotnic podizvajalcem v Celovških dvorih in soseski Nokturno. Izhodiščno stališče ministrstva za finance je bilo oblikovano pred njenim nastopom funkcije državne sekretarke, pripravile pa so ga pristojne strokovne službe ministrstva, na podlagi veljavnih predpisov in pravnih podlag.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je že včeraj po seji vlade poudarila, da verjame v profesionalnost vseh svojih kolegov, tudi v profesionalnost Saše Jazbec. Področje, v katerega sicer sodita tudi DUTB in konkreten primer, se glede na vsebino deli med dva druga državna sekretarja, kar že v osnovi pomeni, da se Saša Jazbec z vsebino obravnavanega primera nikoli ni ukvarjala. Poleg tega, se je iz razprav in odločanja sama izločila že ob nastopu svoje funkcije, ravno zaradi omenjenih sorodstvenih vezi in morebitnega obstoja konflikta interesov.

 

Zgolj zaradi spleta okoliščin, ko so bili tako ministrica, kot vsi ostali trije državni sekretarji na ministrstvu za finance neodložljivo zadržani, ministrstvo pa je bilo dolžno zagotoviti predstavnika na seji Komisije za nadzor javnih financ, se je Saša Jazbec, kot predstavnica ministrstva za finance seje tudi udeležila. Pri tem je predstavila izključno stališče ministrstva za finance. Kot smo že poudarili, a velja poudariti še enkrat, je bilo stališče ministrstva pripravljeno na podlagi tehtne strokovne preučitve primera, ob upoštevanju veljavnih pravnih podlag. Strokovno stališče ministrstva tako nima nikakršne zveze z osebnimi stališči Saše Jazbec ali njenimi sorodstvenimi vezmi.

 

Vlada stališča ministrstva za finance sicer kljub obravnavi ni sprejela, kar pa ne pomeni, da ministrstvo za finance svojega dela ni opravilo strokovno in profesionalno.

 

Saša Jazbec še vedno uživa popolno zaupanje ministrice in najožjih sodelavcev, saj je svoje delo vedno opravljala zavzeto in profesionalno.

 

Odnosi z javnostmi