Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica komisarki predstavila predlog o imenovanju upravljalskega zaupnika NLB

Bruselj, 29. november 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je na temo NLB danes v Bruslju sestala z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager. Predstavila ji je predlog, da bi alternativo prodajni zavezi, to je odprodaja bančnih odvisnih družb NLB, nadomestili s kompenzacijskim ukrepom imenovanja upravljavskega zaupnika, ki bi upravljal z deležem države v NLB. S komisarko sta se dogovorili, da se bodo pogovori nadaljevali. Ministrica bo o rezultatih pogovora s komisarko v četrtek seznanila vlado, ki bo sprejela nadaljnje odločitve.

Ministrica in komisarka sta na sestanku nadaljevali razpravo o napredku pri iskanju možnih alternativnih rešitev glede uresničevanja zaveze o zmanjšanju kapitalskega deleža države v NLB. 

 

Ker direktorat za konkurenco in komisarka v povezavi z NLB največje tveganje za dolgoročno vzdržnost banke vidita na področju korporativnega upravljanja, je ministrica komisarki zato predstavila predlog, ki ga je potrdila vlada in naslavlja to vprašanje. V skladu s predlogom bi alternativo prodajni zavezi, to je odprodajo bančnih odvisnih družb NLB, nadomestili s kompenzacijskim ukrepom, na podlagi katerega bi neodvisni upravljavski zaupnik upravljal z deležem države v NLB, dokler se ta delež ne zmanjša na 25 odstotkov plus eno delnico. Vlada bi upravljavskega zaupnika imenovala najkasneje do 31. marca 2018 na podlagi mednarodnega javnega razpisa in po predhodnem soglasju Evropske komisije. S tem bi naslovili osrednji motiv za prodajno zavezo, ki je po mnenju Evropske komisije dokončno in nepovratno preprečiti vpliv države kot lastnice na dnevno poslovanje banke ter s tem odpraviti tveganje za vrnitev škodljivih poslovnih praks, ki so po mnenju komisije pripeljale do potrebe po dokapitalizaciji.

 

Upravljavski zaupnik bi v skladu z omenjenim predlogom v primeru NLB prevzel nekatere pristojnosti Slovenskega državnega holdinga ter bi v imenu in za račun Republike Slovenije v skladu z dogovorjenim letnim načrtom upravljanja opravljal naloge, kot npr. udeležba na skupščinah NLB in uresničevanje glasovalnih pravic, skrb za uresničevanje drugih pravic delničarja ali družbenika (sklic skupščine, zahteva za posebno revizijo …), spodbujanje dobrih sistemov korporativnega upravljanja NLB ipd. Vlada ocenjuje, da ta predlog ustrezno naslavlja pomisleke Evropske komisije glede korporativnega upravljanja banke in njenih vezi z državo.

 

Omenjeni predlog alternativnega ukrepa sledi tudi cilju vlade, da ostane NLB močna regionalna banka in da se privatizacija ne izvede na način, ki zaradi vpliva problematike prenesenih deviznih vlog ne bi pomenil optimalnega vračila davkoplačevalskega denarja.

 

Ministrica in komisarka sta se dogovorili, da se bodo pogovori nadaljevali v smeri nadalnje nadgradnje danes predstavljenega predloga. Ministrica bo z rezultati pogovora v četrtek seznanila vlado, ki bo sprejela nadaljnje odločitve.

 

Odnosi z javnostmi