Skoči na vsebino

NOVICA

Ocena Evropske komisije glede osnutka proračunskega načrta skladna s pričakovanji

Ljubljana, 22. november 2017 - Evropska komisija je danes objavila ocene osnutkov proračunskih načrtov za leto 2018, ki so ga države članice Bruslju posredovale sredi oktobra. Za Slovenijo komisija ocenjuje, da obstajajo tveganja znatnega odstopanja od pravil glede potrebnega zniževanja strukturnega primanjkljaja in delnega odstopanja od pravila rasti odhodkov. Ta ocena je skladna s pričakovanji, saj je bila Slovenija podobno ocenjena že lani. Slovenija vztraja na začrtani poti postopne odprave strukturnega primanjkljaja, za katero ocenjujemo, da zagotavlja spoštovanje EU in nacionalnih fiskalnih pravil ob hkratnem prizadevanju, da se ohrani uravnotežena gospodarska rast.

Pravila pakta za stabilnost in rast v času hitre gospodarske rasti oziroma t. i. dobrih ekonomskih časov zahtevajo vedno hitrejšo konsolidacijo javnih financ, ki je višja od obsežne konsolidacije, ki je bila dosežena v zadnjih letih. Slovenija po izhodu iz postopka čezmernega primanjkljaja namreč nadaljuje s konsolidacijo javnih financ, ki na nominalni ravni znaša okoli  eno odstotno točko BDP. Javnofinančni primanjkljaj se je od leta 2015, ko je zanašal 2,9 odstotka BDP, v letu 2016 znižal na 1,9 odstotka BDP, v letu 2017 bo predvidoma zanašal 0,8 odstotka BDP, v letu 2018 pa bo Slovenija predvidoma dosegla presežek v višini 0,4 odstotka BDP. Ob tem se striktno zagotavlja, da rast odhodkov zaostaja za rastjo prihodkov. Hitrejša konsolidacija po mnenju Slovenije ni mogoča, saj lahko ogrozi  gospodarsko rast. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da tudi ostale države, od katerih se zahteva hitro zniževanje strukturnega primanjkljaja, ki v dobrih ekonomskih časih zahteva še hitrejše zniževanje nominalnega primanjkljaja, ne dosegajo tolikšnega znižanja primanjkljaja, kot ga zahteva Evropska komisija (Belgija, Italija, Madžarska, Avstrija, Poljska, Portugalska in Romunija).

 

Hkrati obstajajo tudi pomembne razlike pri oceni stanja javnih financ, predvidevanjih glede prihodnjih ukrepov ter politik in njihovih učinkov. Evropska komisija zato v nasprotju z mnenjem ministrstva za finance ocenjuje, da obstajajo tveganja neizpolnjevanja pravil. Po pričakovanjih Evropske komisije bo saldo sektorja država leta 2018 v ravnotežju, po ocenah ministrstva za finance pa bo imel v letu 2018 sektor država presežek v višini 0,4 odstotka BDP. Pomembne razlike pri napovedih pa obstajajo v oceni proizvodne vrzeli za leto 2018, zato Evropska komisija tudi ocenjuje, da je izboljšanje proračunskega salda sektorja država v večji meri povezano s cikličnim izboljšanjem. V zvezi s tem je Slovenija v postopkih na ravni EU že zaprosila za upoštevanje dodatnih elementov, da bi ocene bolje odražale dejansko stanje ekonomije, česar Evropska komisija v tej oceni še ni upoštevala. Pomembno je tudi, da gre za predhodno (t. i. ex-ante) oceno, končna (t. i. ex-post) ocena komisije glede izpolnjevanja pravil, ki bo znana po zaključku proračunskega leta 2018, pa se lahko, kot v preteklosti, močno razlikuje od predhodne ocene.

 

Odnosi z javnostmi