Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 156. seja

Ljubljana, 16. november 2017 – Vlada je na današnji redni seji s področja dela ministrstva za finance izvršila prerazporeditev pravic porabe v splošno proračunsko rezervacijo in razporedila sredstva proračunske rezervacije ter imenovala članico sveta AJPES.

Vlada izvršila prerazporeditev pravic porabe

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila prerazporeditev pravic porabe v splošno proračunsko rezervacijo in razporedila sredstva proračunske rezervacije.

Na podlagi poziva Ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta so različni proračunski uporabniki predlagali vladi prerazporeditev pravic porabe v skupni višini 3.780.453,63 EUR v splošno proračunsko rezervacijo za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Na zahtevo vlade se je pripravila tudi vloga za razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije s katero se bo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo dodatna sredstva v višini 4,5 mio EUR in sicer na proračunsko postavko Raziskovalno razvojna dejavnost.

 

Vlada imenovala članico sveta AJPES

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji v svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve imenovala Vesno Milanovič.

Vlada je imenovala članico sveta Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Vesna Milanovič se v svet imenuje z 21. 11. 2017, za dobo petih let.

 

Odnosi z javnostmi