Skoči na vsebino

NOVICA

Prenova MFERAC (MFERAC05)

Namen projekta MFERAC05 je z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočiti kontinuirano delovanje sistema v državnem računalniškem oblaku, na novih tehnologijah izboljšati uporabniško izkušnjo, povečati krog uporabnikov in zmanjšati papirno poslovanje v državni upravi.

 

Informacijski sistem MFERAC zagotavlja enotno informacijsko podporo finančno-računovodskim in kadrovsko plačnim funkcijam neposrednim proračunskim uporabnikom in Mestni občini Ljubljana. Prenova sistema MFERAC bo temeljila na sodobni tehnološki osnovi, usklajeni z zahtevami DRO, razvoj sistema bo istočasno temeljil tudi na drugih strateških dokumentih MJU (Smernice za razvoj inf. rešitev, GTZ, idr.). Poudarek bo na uporabi centralnih registrov in šifrantov ter preprečevanju podvajanja šifrantov za potrebe posameznih aplikacij.

 

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 8.724.871,85 EUR. Prispevek Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada za operacijo znaša 2.856.843,36 EUR.

 

 

Obdobje upravičenosti stroškov: 1. 1. 2017 – 30.11.2018

Upravičenec: Ministrstvo za finance

Kontaktna oseba: ga. mag. Andreja Sladoje Jemec, telefonska št. +1 369 61 00