Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 3. november 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Med drugim bodo obravnavali teme s področja davkov, finančnega nadzora in postopkov prestrukturiranja podjetij.

Finančni ministri EU imajo na dnevnem redu sledeče teme:

1. DDV e-paket: Ministri bodo poskušali doseči politični dogovor o t. i. DDV e-paketu oz. paketu zakonodajnih predlogov Evropske komisije, katerih cilj je olajšati spletno poslovanje in prispevati k zmanjšanju goljufij na področju opravljanja storitev in prodaje blaga na daljavo. Predlogi so del strategije komisije za enotni digitalni trg, uvajajo pa ukrepe za poenostavitev obveznosti davčnih zavezancev iz naslova DDV pri čezmejnih dobavah blaga in storitev. Slovenija sprejem predlogov podpira.

 

2. Pregled delovanja evropskega sistema finančnega nadzora:Ministri bodo izmenjali mnenja o paketu zakonodajnih predlogov, ki jih je Evropska komisija predlagala s ciljem krepitve evropskih organov za nadzor finančnega sistema. Komisija med drugim predlaga močnejšo koordinacijo nadzora po celotni EU, razširjeni neposredni nadzor nad kapitalskimi trgi bi dodelili Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, nadzorni organi pa bi odločali bolj neodvisno od nacionalnih interesov. Slovenija pozdravlja predloge za odpravo pomanjkljivosti evropskega finančnega nadzora in povečanje njegove učinkovitosti, vendar meni, da je treba biti previden pri prenosu pristojnosti iz nacionalnih na evropske nadzorne organe. Poudarjamo tudi, da se ne sme dodatno finančno obremeniti nadzornih organov in tržnih udeležencev manjših članic.

 

3. Evropska komisija bo ministre seznanila s pogajanji o predlogu direktive o okvirih preventivnega prestrukturiranja. Njegov ključni cilj je zmanjšati najpomembnejše ovire za prost pretok kapitala, ki izhajajo iz razlik med okviri držav članic za prestrukturiranje in insolventnost, pripomogel pa naj bi tudi k razreševanju problematike slabih posojil v bančnem sektorju EU. Šlo bi za minimalno harmonizacijo, saj so razlike med pravnimi ureditvami članic na tem področju zelo velike. Slovenija podpira cilje, ki jih predlog zasleduje, saj ima to področje močno evropsko razsežnost. Malo podjetij je namreč povsem nacionalnih.

 

4. Ministri se bodo seznanili tudi s poročilom Evropskega računskega sodišča o izvajanju proračuna EU za leto 2016, obravnavali bodo statistična poročila za leto 2017, seznanili pa se bodo tudi z rezultati novembrskega zasedanja Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu.

 

Evroskupina se bo seznanila z aktualnim dogajanjem na področju bančne unije, v okviru tematskih razprav za rast in delovna mesta pa bodo razpravljali o naložbah v človeški kapital. Nato se bodo finančni ministri območja evra v okviru predpriprav na decembri evrski vrh sestali še v razširjenem formatu, in sicer EU-27 brez Velike Britanije. Razpravljali bodo o dokončanju bančne unijeter fiskalni kapaciteti in fiskalnih pravilih v ekonomski in monetarni uniji

 

Odnosi z javnostmi