Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica nagovorila udeležence konference SDH o upravljanju kapitalskih naložb

Ljubljana, 23. oktober 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je danes nagovorila udeležence konference o upravljanju kapitalskih naložb, ki jo je v Ljubljani organiziral Slovenski državni holding (SDH). Rezultate za leto 2016 je ocenila kot spodbudne, pričakuje pa, da bodo pristojne institucije tudi v prihodnje uspešno naslavljale izzive, ki jih prinaša upravljanje kapitalskih naložb države.

Učinkovito korporativno upravljanje družb v državni lasti je po ministričinem mnenju pomembno iz več razlogov – družbe v državni lasti so eden ključnih delov nacionalnega gospodarstva, predstavljajo pomembne zaposlovalce in investitorje, zagotavljajo delovanje javnih služb in infrastrukture, prispevajo pa tudi h konsolidaciji javnih financ. Čeprav je dobičkonosnost državnih naložb pomemben kazalnik učinkovitosti njihovega upravljanja, ni edini. »Zame je zagotavljanje učinkovitega delovanja javnih služb in dobre infrastrukture v najširšem pomenu besede vsaj enako pomemben element učinkovitosti,« je dejala ministrica.

 

V zadnji finančni in gospodarski krizi so se pokazale slabosti dotedanjega sistema upravljanja državnih naložb, je spomnila ministrica in dodala, da potrebujemo za učinkovito in aktivno upravljanje ustrezen pravni in finančni okvir ter dobro organizacijsko strukturo s strokovno podkovanimi in motiviranimi kadri.

 

Načela, na katerih temeljijo sodobni in mednarodno primerljivi sistemi upravljanja državnih družb, to so preglednost, gospodarnost, neodvisnost od politike, skrbnost in odgovornost upravljavcev, so tudi načela slovenskega sistema upravljanja, ki temelji na zakonu o Slovenskem državnem holdingu, strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, letnih načrtih upravljanja kapitalskih naložb in meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb v državni lasti.

 

»Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016 je nov, pomemben mejnik, saj Slovenija s tem prvič dobiva popoln pregled uspešnosti upravljanja družb v državni lasti. Gre namreč za prvo letno poročilo, ki temelji na preverjanju izpolnjevanja ciljev strategije in letnega načrta upravljanja v skladu z merili za merjenje uspešnosti poslovanja družb v državni lasti,« je dejala ministrica. Rezultate je ocenila kot spodbudne, pričakuje pa, da bodo pristojne institucije tudi v prihodnje uspešno naslavljale izzive, ki jih prinaša korporativno upravljanje.

 

Odnosi z javnostmi