Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek o reševanju problematike kreditov v švicarskih frankih

Ljubljana, 19. oktober 2017 – Na ministrstvu za finance je danes potekal nov sestanek na temo reševanja problematike kreditov v švicarskih frankih, tokrat v širši zasedbi. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva za finance udeležili tudi predstavniki Združenja Frank, Inštituta za ustavno pravo, kjer so pripravili predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, predstavniki ministrstva za pravosodje, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter poslanskih skupin SMC, SD in DeSUS.

Namen sestanka je bila razprava o določenih vidikih problematike, ki jih je potrebno dodatno osvetliti za iskanje ustreznih rešitev, o pravnih vprašanjih in tveganjih, ki jih odpira osnutek zakonskega predloga, ter o drugih možnostih za reševanje omenjene problematike. Konkretni sklepi zato niso bili sprejeti. Združenje bo omenjenim ministrstvom posredovalo predlog zakona z dopolnjenimi obrazložitvami, ministrstvo za finance pa bo v kratkem sklicalo sestanek, ki bi se ga udeležili predstavniki Združenja Frank, Združenja bank Slovenije, ministrstva za finance ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na tem sestanku bi preverili možnosti za alternativno reševanje tega vprašanja.

 

Odnosi z javnostjo