Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za finance Vraničar Ermanova se bo z evropsko komisarko za konkurenco Vestagerjevo sestala 26. oktobra

Ljubljana, 18. oktober 2017 – Vlada se je danes seznanila s poročilom ministrstva za finance o stanju priprave možnih alternativnih rešitev glede uresničevanja zavez, danih v postopku odobritve državne pomoči Novi Ljubljanski banki. Sprejela je tudi izhodišča za srečanje ministrice za finance Mateje Vraničar Erman in evropske komisarke za konkurenco Margrethe Vestager, ki bo 26. oktobra 2017 v Bruslju. Ministrica bo s komisarko pregledala aktivnosti, ki so bile v minulih mesecih na temo uresničevanja zavez glede prodaje NLB izvedene na delovni ravni med predstavniki ministrstva za finance in pristojnih služb Evropske komisije. Cilj sestanka je, da s komisarko ugotovita, kakšen napredek je bil dosežen na delovni ravni, in dorečeta nadaljnje aktivnosti.

Vse od odločitve vlade v začetku junija, da ne soglaša z minimalno prodajno ceno za delnico NLB, so potekali intenzivni pogovori in delovni sestanki s predstavniki Evropske komisije z namenom oblikovati možne ukrepe, ki bi lahko zmanjšali oziroma odpravili vpliv tveganja iz naslova problematike prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem na prodajno ceno in celotni prodajni postopek. Kljub konstruktivnemu pristopu obeh strani je napredek počasen.

 

Ministrica bo komisarki predstavila stališče slovenske vlade, ki želi zagotoviti izpolnitev še zadnjega kompenzacijskega ukrepa iz odločbe Evropske komisije iz leta 2013 na način, ki ne bo oškodoval slovenskih davkoplačevalcev in hkrati ne bo v nasprotju s pravili EU glede danih državnih pomoči. Upoštevaje vse preučene okoliščine in možnosti vlada še vedno ocenjuje, da je najprimerneje odložiti postopek privatizacije NLB in v pridobljenem času nasloviti vprašanje prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev, ki močno ovira izvedbo ekonomsko utemeljenega privatizacijskega postopka. Po mnenju vlade tega vprašanja ni mogoče nasloviti z enostranskimi ukrepi, ampak le na meddržavni ravni, zato bo okrepila prizadevanja v tej smeri.

 

Pri iskanju ustreznih rešitev z Evropsko komisijo je treba upoštevati tudi dejstvo, da so slovenski davkoplačevalci v polni meri krili stroške državne pomoči banki konec 2013, zato je nemogoče pristati na predloge, ki bi pomenili dodatno finančno breme za slovenske davkoplačevalce bodisi prek nižje kupnine za NLB v primeru prodajne cene, ki bi bila nižja zaradi tveganj iz naslova prenesenih deviznih vlog, bodisi zaradi učinka morebitnega krčenja Skupine NLB na njeno vrednost. Cilj aktivnosti je, da se NLB ohrani kot močna regionalna bančne skupina.

 

Odnosi z javnostmi