Skoči na vsebino

NOVICA

V Sloveniji nadaljevanje trenda nižanja vrzeli pri pobiranju DDV

Po zadnji študiji Evropske komisije, objavljeni konec septembra 2017, Slovenija ostaja med petimi državami EU z najnižjo vrzeljo pri pobiranju DDV.

Študija meri razliko med pričakovanimi (teoretičnimi) prihodki iz naslova DDV in dejansko pobranim zneskom. Študija ugotavlja, da je ta znesek v Sloveniji za leto 2015 znašal 188 mio evrov oz. 5,5 % pričakovanih DDV prihodkov, kar je za 68 mio evrov (2 o.t.) manj kot leto poprej. V celotni EU je DDV vrzel v v letu 2015 znašala 151 mrld evrov (12,8 % pričakovanih DDV prihodkov), kar je glede na 2014 za 9 mrld evrov manj (1,3 .o.t).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_sl.htm.

 

Povezava do poročila https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf