Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovna komisija za pripravo predloga za imenovanje članov nadzornega sveta SDH končala svoje delo

Strokovna komisija za pripravo predloga za imenovanje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) je ministrici za finance Mateji Vraničar Erman danes predstavila poročilo o opravljenem delu.

Komisija je na podlagi javnega poziva prijela tri prijave, od teh dve nista zadostili zakonskim zahtevam, ki določajo pogoje in merila za člana nadzornega sveta SDH.

 

Ker je sklep ministrice o imenovanju in nalogah strokovne komisije slednji nalagal, da ministrici predlaga tri kandidate, komisija zaradi nezadostnega števila ustreznih prijav ni mogla oblikovati seznama kandidatov. Komisija je svoje delo s tem končala.

 

Ministrica bo po proučitvi poročila razmislila o nadaljnjih korakih v okviru možnosti, ki jih omogoča zakon o SDH. 

 

Naj poudarimo, da je nadzorni svet SDH operativen in lahko normalno opravlja svoje delo.

 

Člani strokovne komisije so bili:

·         dr. Danijela Brečko, strokovnjakinja s področja upravljanja s kadrovskimi viri,

·         dr. Borut Bratina, strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov,

·         dr. Marko Jaklič, strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov in

·         Andrej Verhovnik Marovšek, strokovnjak s področja upravljanja s kadrovskimi viri.

 

 

Služba za odnose z javnostmi