Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvu in občinam žal ni uspelo zbližati stališč glede financiranja občin v letih 2018 in 2019

Ljubljana, 21. september 2017 – Ministrstvo za finance se je danes ponovno sestalo s predstavniki občinskih združenj glede financiranja občin v letih 2018 in 2019. Žal kompromis, ki bi bil sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ, ni bil dosežen. Ministrica za finance je danes predstavnikom občin glede na zadnje pogovore predstavila še zadnji približevalni predlog, ki pa ne glede na vse argumente za predstavnike občin ni bil sprejemljiv. Združenja občin v načelu še vedno vztrajajo pri svojih izhodiščnih predlogih, zato kljub dejstvu, da vlada občinam ponuja več sredstev, dogovor očitno ne bo mogoč. Vlada je pokazala jasno namero, da želi pri povprečnini ne glede na omejitve nadaljevati s postopnim približevanjem izračunu stroškov, ki jih imajo občine z izvajanjem zakonsko določenih nalog, vendar pa ne more odstopiti od okvirov, ki še zagotavljajo vzdržnost javnih financ.

Ministrstvo za finance je na današnjem srečanju s predstavniki občinskih združenj glede financiranja občin v letih 2018 in 2019 predstavilo nov približevalni vladni predlog, v katerem vlada za leto 2018 predlaga povprečnino v višini 548 evrov in 75 % presežkov nad primerno porabo. Medtem za leto 2019 predlog povprečnino dviguje na 556 evrov in popolnoma ukinja omejitve porabe presežkov nad primerno porabo. Glede višine investicijskega transfera vladna stran ni predlagala spremembe svojega izhodiščnega predloga, to je, da se iz proračuna občinam tako za leto 2018 kot tudi za leto 2019 zagotovi investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe občin (cca 33 milijonov €) in dodatno povratna brezobrestna sredstva v višini 2 % primerne porabe občin.

 

Predstavniki občinskih združenj so danes ministrico seznanili, da tudi ta predlog zanje ni sprejemljiv in kot kaže, žal dogovora tudi letos ne bo mogoče skleniti. Ob tem poudarjamo, da je ministrstvo za finance pokazalo jasno namero vlade, da želi pri povprecnini ne glede na omejitve nadaljevati s postopnim približevanjem izračunu stroškov, ki jih imajo občine z izvajanjem zakonsko določenih nalog. Na ministrstvu obžalujemo, da dogovora ni bilo mogoče doseči, vendar ministrstvo kot varuh vzdržnih javnih financ dodatnega manevrskega prostora v teh pogovorih ni imelo. Zavedati se je namreč treba, da upoštevanje predlogov občin za leto 2018 pomeni dodatnih 84 milijonov evrov za občinske proračune iz naslova povprečnine, 5 milijonov evrov iz naslova višine presežkov nad primerno porabo ter dodatnih 33 milijonov evrov iz naslova investicijskega transfera.

 

Hkrati pa je pomembno, da si je vladna stran v teh pogovorih prizadevala določiti višino povprečnine, ki bi bila kar najbliže izračunanim preteklim izdatkom občin. Pri tem je morala upoštevati višino pobranih prihodkov iz naslova dohodnine in zakon o fiskalnem pravilu. Ob vsem tem pa je bil predlog vlade za leto 2018 bistveno višji od lanskega in po nekaj letih spet višji od povprečja med letoma 2009 in 2016. Predlog za leto 2019 pa je najvišji znesek v zadnjih desetih letih. Dodamo naj še, da bo, kljub nesklenjenemu dogovoru z občinami, vlada morala v naslednjih korakih postopati tako, da bo v prihodnjih dveh letih zagotovila nemoteno financiranje občin.

 

Predstavniki občin so na današnjem srečanju izrazili pobudo, da bi se na omenjeno temo sestali tudi s predsednikom vlade. Ministrica jim je zagotovila, da bo njihovo pobudo posredovala predsedniku vlade.

 

Služba za odnose z javnostmi