Skoči na vsebino

NOVICA

Končni izid ponudbe Republike Slovenije za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic Republike Slovenije

Ljubljana, 20. september 2017 - Republika Slovenija objavlja obvestilo o izidu zbiranja ponudb imetnikov obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD.

Zbiranje ponudb je potekalo za:

1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

-         s skupno nominalno vrednostjo 823.217.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23) in

-         s skupno nominalno vrednostjo 779.294.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88)

in

2.       zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

-         s skupno nominalno vrednostjo 823.217.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23) in

-         s skupno nominalno vrednostjo 779.294.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88),

z obveznico s skupno nominalno vrednostjo 839.592.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10).

 

Zbiranje ponudb je potekalo od 12. do 19. septembra 2017 do 17.00 ure. 

 

V okviru zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic je Republika Slovenija sprejela ponudbe v skupnem nominalnem znesku odkupa 333.647.000 USD pod naslednjimi pogoji:

 

Obveznica

Sprejeti nominalni znesek odkupa v USD

Cena odkupa (v %)

Pribitek nad referenčno UST

(v b.t.)

Referenčna UST

Donosnost pri ceni odkupa

(v %)

2022 USD

160.005.000

114,902

55

UST 1,625% Aug 2022

2,369

2023 USD

173.642.000

117,636

65

UST 1,625% Aug 2022

2,469

 

V okviru ponudb za zamenjavo obstoječih obveznic je Republika Slovenija sprejela ponudbe v skupnem nominalnem znesku zamenjave 523.366.000 USD pod naslednjimi pogoji:

 

 

Obveznica

Sprejeti nominalni znesek zamenjave v USD

Cena zamenjave

(v %)

Pribitek nad referenčno UST

(v b.t.)

Menjalno razmerje

(v %)

Referenčna UST

Donosnost pri ceni zamenjave

(v %)

2022 USD

211.072.000

114,902

55

99,633210

UST 1,625% Aug 2022

2,369

2023 USD

312.294.000

117,636

65

102,003902

UST 1,625% Aug 2022

2,469

 

Podatki dodatno izdane obveznice 2024 USD, s katero sta bili zamenjani obveznici 2022 USD ter 2023 USD, so sledeči:

 

Obveznica

Dodatni nominalni znesek v USD

Cena dodatne izdaje

(v %)

Donosnost pri ceni dodatne izdaje

(v %)

Referenčna UST

2024 USD

528.789.000

115,325

2,629

UST 2,250 Aug 2027

 

Z izvedbo delnega odkupa in zamenjave navedenih obveznic se bo nominalni znesek obveznic, denominiranih v USD, znižal z:

·         823.217.000 USD na 452.140.000 USD za obveznice 2022 USD in

·         779.294.000 USD na 293.358.000 USD za obveznice 2023 USD,

medtem ko se bo nominalni znesek obveznic USD 2024 povišal z 839.592.000 USD na 1.368.381.000 USD.

 

Poravnava odkupa in zamenjave obveznic bo izvršena 27. septembra 2017.

 

Podrobnejše obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb za odkup in zamenjavo obveznic Republike Slovenije je objavljeno spodaj, in sicer z enako vsebino kot obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb, objavljeno na spletnih straneh Luksemburške borze, na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

 

NI ZA OBJAVO ALI OBVEŠČANJE V ALI NA OBMOČJE ALI KATERIKOLI OSEBI, KI SE NAHAJA V, ALI JE REZIDENT, KATEREGAKOLI OBMOČJA, KJER BI TAKŠNO RAZDELJEVANJE BILO NEZAKONITO (GLEJ “OMEJITVE PONUDBE IN RAZDELJEVANJA” (»OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS«) V PONUDBENEM DOKUMENTU ZA ODKUP IN ZAMENJAVO (»TENDER AND EXCHANGE OFFER MEMORANDUM«).