Skoči na vsebino

NOVICA

Nemški minister Schäuble na srečanju z ministrico Vraničar Ermanovo pohvalno o dosežkih Slovenije

Talin, 15. september 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je ob robu neformalnega zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine v Talinu danes sestala z nemškim kolegom Wolfgangom Schäublejem. Ta je Slovenijo, okrevanje njenega gospodarstva in fiskalno konsolidacijo po izhodu iz krize označil kot pozitivno zgodbo.

Ministrica Vraničar Ermanova je v pogovoru poudarila zavezanost Slovenije nadaljevanju postopne javnofinančne konsolidacije, ki pa po njenem mnenju ne sme ogroziti gospodarskega okrevanja. V tej luči je spomnila na ocene Evropske komisije, da se slovensko gospodarstvo močno pregreva, kar posledično zahteva zelo visok strukturni napor na zelo kratek rok. Slovenija se s predpostavko o močnem pregrevanju ne strinja in bo izkoristila možnost, da od Evropske komisije zahteva celovito presojo skladnosti fiskalnih priporočil.

 

Minister Schäuble je izrazil razumevanje za stališča Slovenije, katere dosežki pričajo o verodostojnosti fiskalne politike. Za Nemčijo je v okviru fiskalnih pravil pomembno, da države članice znižujejo javni dolg in primanjkljaj ter si prizadevajo za reforme. Ministra sta se strinjala, da ima razprava o jasnih in transparentnih fiskalnih pravilih pomembno mesto v širši razpravi o poglabljanju ekonomske in monetarne unije (EMU).

 

Ministra sta izmenjala tudi zadnja stališča o stanju pogajanj v okviru postopka okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije. Slovenija podpira razloge in cilje za njegovo uvedbo ter se zavzema za široko davčno osnovo in nizko davčno stopnjo. 

 

Na zasedanju evroskupine so finančni ministri območja evra razpravljali o tem, s katerimi politikami in ukrepi bi lahko okrepili odpornost gospodarstva in sposobnost držav, da čim bolj zmanjšajo izpostavljenost na gospodarske šoke, ko do njih pride, pa čim hitreje ublažijo njihove posledice. Seznanili so se tudi z izvajanjem programa pomoči Grčiji.

 

Ena glavnih tem zasedanja finančnih ministrov EU pa bo poglabljanje EMU. Slovenija pozdravlja to razpravo, ki jo je smiselno povezovati s širšo razpravo o prihodnosti EU. Slovenija deli stališče z vrsto držav članic, da bi se morali najprej posvetiti izvedbi že dogovorjenih ukrepov in pravil ter nekatera od njih tudi poenostaviti, npr. v okviru procesa t. i. evropskega semestra.

 

Glede posamičnih predlogov komisije, ki bi koreniteje posegli v institucionalni ustroj EU in EMU, kot npr. z vzpostavitvijo evropskega finančnega ministra, je za Slovenijo prednostnega pomena, da je upravljanje ekonomske in monetarne politike učinkovito ter da omogoča soodločanje vseh držav. V zvezi s predlogi o novih instituticijah menimo, da se je mogoče o njih dokončno izreči šele, ko bo jasneje, kakšne naj bi bile njihove naloge in delitev pristojnosti v novi institucionalni arhitekturi.  

 

Ministri bodo govorili tudi o učinkih tehnoloških inovacij na kapitalske trge in izzivih davčne obravnave digitalnega gospodarstva. V tej luči je Slovenija podprla pobudo finančnih ministrov Francije, Nemčije, Italije in Španije, naj Evropska komisija v okviru pravnega reda EU prouči alternativno možnost obdavčenja, ki temelji na t. i. izenačitvenem davku na prihodke digitalnih podjetij, ustvarjenih v EU. Slovenija se strinja, da naj komisija naredi analize in preuči tudi druge možnosti obdavčitve digitalnega gospodarstva, zavzemamo pa se za koordinirane ukrepe na ravni EU.

 

Služba za odnose z javnostmi