Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo nadaljevalo pogovore s predstavniki občinskih združenj o financiranja občin v letih 2018 in 2019

Ljubljana, 13. september 2017 – Ministrstvo za finance je danes nadaljevalo pogovore s predstavniki občinskih združenj glede financiranja občin v letih 2018 in 2019. Avgustovski predlog ministrstva za predstavnike občin namreč ni bil sprejemljiv. Združenja v načelu vztrajajo pri svojih izhodiščnih predlogih, medtem ko je ministrica za finance danes občinam ponovno predstavila javnofinančni okvir in v tem okviru zadnji približevalni predlog, do katerega se bodo občine opredelile do prihodnjega srečanja. Ministrstvo za finance je danes ponovno pokazalo jasno namero, da želi ne glede na vse omejitve nadaljevati s postopnim približevanjem zakonsko določeni višini povprečnine. Ministrstvo tako še vedno upa na kompromis, ki bo sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.

Ministrstvo za finance je danes nadaljevalo pogovore s predstavniki občinskih združenj glede financiranja občin v letih 2018 in 2019. Na avgustovskem sestanku je ministrstvo za finance združenjem občin za leto 2018 predlagalo dvig povprečnine za deset evrov na 546 evrov, za leto 2019 pa povprečnino v višini 550 evrov.

 

Takratni vladni predlog za predstavnike občin ni bil sprejemljiv, vendar svojega konkretnega približevalnega predloga niso predstavili. Zato je ministrica za finance danes predstavnikom občin predstavila še zadnji približevalni vladni predlog, ki zajema različne kombinacije dviga povprečnine (od 546 do 548 evrov) in postopno odpravo omejitev porabe presežkov nad primerno porabo. Za leto 2019 je ministrica predlagala dvig povprečnine na 556 evrov in popolno ukinitev omejitve porabe presežkov nad primerno porabo. Predstavniki občinskih združenj bodo ministrico o sprejemljivosti vladnega predloga seznanili na prihodnjem srečanju, ki bo predvidoma prihodnji teden. Glede višine investicijskega transfera vladna stran ni predlagala spremembe svojega izhodiščnega predloga, to je da se iz proračuna občinam tako za leto 2018 kot tudi za leto 2019 zagotovi investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe občin (cca 33 mio €) in dodatno povratna brezobrestna sredstva v višini 2 % primerne porabe občin, občine pa vztrajajo na transferu vsaj v višini 4 % primerne porabe občin (torej cca 44 mio,€).

 

Ob tem želimo na ministrstvu za finance dodati, da bi upoštevanje predlogov občin za leto 2018 zahtevalo dodatnih 88 mio € transfera iz državnega proračuna v občinske proračune iz naslova povprečnine ter dodatnih 11 mio € iz naslova investicijskega transfera.

 

Poudarjamo, da je cilj vlade določiti višino povprečnine, ki bi bila kar najbliže izračunanim preteklim izdatkom občin, seveda ob upoštevanju omejitev in dejstev, višine pobranih prihodkov iz naslova dohodnine in zakona o fiskalnem pravilu. Pogajalski predlog vlade za leto 2018 je bistveno višji od lanskega in po nekaj letih spet višji od povprečja med letoma 2009 in 2016. Predlog za leto 2019 pa je drugi najvišji znesek v zadnjih desetih letih.

 

Ministrstvo za finance je danes ponovno pokazalo jasno namero vlade, da se želi ne glede na vse omejitve približati zakonsko določeni višini povprečnine. Tako ministrstvo še vedno upa na kompromis, ki bo sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.

 

Predstavniki ministrstva in občinskih združenj se bodo še zadnjič sestali predvidoma prihodnji teden.

 

Služba za odnose z javnostmi