Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih USD obveznic RS

Ljubljana, 12. september 2017 - Republika Slovenija je danes objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD.

Republika Slovenija zbira ponudbe za:

 

1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

-        s skupno nominalno vrednostjo 823.217.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23) in

-        s skupno nominalno vrednostjo 779.294.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88)

 

in

 

2.       zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

-        s skupno nominalno vrednostjo 823.217.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23) in

-        s skupno nominalno vrednostjo 779.294.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88),

z obveznico s skupno nominalno vrednostjo 839.592.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10)

 

Skupni predvideni znesek odkupa znaša okvirno do 200 milijonov USD nominalnega zneska za vsako od obveznic. Republika Slovenija, kot izdajatelj obveznic, si pridržuje pravico, da na podlagi ponudb imetnikov po svoji izključni presoji odkupi tudi bistveno manjši ali višji znesek. Skupni predvideni znesek obveznic za zamenjavo z dodatno izdano obveznico, denominirano v USD, ki zapade v  letu 2024, ni določen.

 

Ponudba za odkup ali zamenjavo obveznic je začela veljati z dnem objave obvestila o ponudbi 12. septembra 2017 in bo, v kolikor ne bo podaljšana, veljala do 19. septembra 2017 do 17:00 ure po srednjeevropskem času. Končni izid zbiranja ponudb imetnikov bo objavljen 20. septembra 2017, v najkrajšem možnem času po določitvi cene in menjalnega razmerja, ki je predvidena istega dne ob približno 14:00 uri. Predvideni datum poravnave je 27. september 2017. Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup in zamenjavo obveznic je objavljeno spodaj z enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na spletnih straneh Luksemburške borze, na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije. To obvestilo o ponudbi za odkup in zamenjavo obveznic bo na internetni strani objavljeno do izteka veljavnosti ponudbe.

 

NI ZA OBJAVO ALI OBVEŠČANJE V ALI NA OBMOČJE ALI KATERIKOLI OSEBI, KI SE NAHAJA V, ALI JE REZIDENT, KATEREGAKOLI OBMOČJA, KJER BI TAKŠNO RAZDELJEVANJE BILO NEZAKONITO (GLEJ “OMEJITVE PONUDBE IN RAZDELJEVANJA” (»OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS«) V PONUDBENEM DOKUMENTU ZA ODKUP IN ZAMENJAVO (»TENDER AND EXCHANGE OFFER MEMORANDUM«).

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI