Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada določila začasno zadržanje izvajanje proračuna

Ljubljana, 8. september 2017 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2017 na integralnih postavkah državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih načrtov lahko prevzemajo samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v zakonu.

Vlada se je na seji 27.7.2017 seznanila z Analizo vzrokov primanjkljajev javnih zavodov v zdravstvu. Takrat je tudi sklenila, da bo do 31. 8. 2017 sprejela načrt ukrepov za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, in za poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti.

 

Ministrstvo za finance je zato predlagalo vladi, da zaradi nastanka novih obveznosti za proračun sprejme ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna na integralnih postavkah državnega proračuna. Vlada Republike Slovenije bo morala do konca leta 2017 zagotoviti sredstva za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

 

Zaradi zasledovanja načrtovanih ciljev javnih financ je vlada posegla po instrumentu ustavitve prevzemanja obveznosti. Z ukrepom začasnega zadržanja izvrševanja poračuna 2017 se omeji prevzemanje obveznosti v tistih primerih, ki niso nujne za delovanje države.

 

Vlada hkrati določa, da se dodeli pooblastilo, s katerim Ministrstvo za finance lahko izda soglasje, če ugotovi, da je obveznost treba izpolniti v letu 2017 in pod pogojem, da obseg izdatkov ni v nasprotju z doseganjem javnofinančnih ciljev.

 

Služba za odnose z javnostmi