Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za finance in generalni sekretar OECD predstavila Ekonomski pregled za Slovenijo 2017

Ljubljana, 5. september 2017 – Ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman in generalni sekretar OECD, José Ángel Gurría, sta na današnji novinarski konferenci predstavila najnovejši ekonomski pregled, ki ga pripravlja OECD. V njem OECD ugotavlja, da je Slovenija v preteklih dveh letih naredila ogromen korak naprej in dosegla izjemen napredek. Kljub temu je generalni sekretar izpostavil tri ključne izzive in sicer vzdržno rast, staranje prebivalstva in izboljšanje produktivnosti.

Ministrica za finance je uvodoma dejala, da »smo zelo zadovoljni z dejstvom, da je v poročilu zaznan napredek. Javnofinančni primanjkljaj se znižuje, ravno tako aktivno znižujemo dolg, večina makroekonomskih kazalnikov se je izboljšala«. V nadaljevanju je še pozdravila predloge, ki jih OECD navaja v poročilu in sicer soočanje z izzivi na področju konsolidacije javnih financ kot na področju reforme zdravstvenega in pokojninskega sistema.

 

Generalni sekretar Gurria je dejal, da »je Slovenija v zadnjih dveh letih naredila ogromen napredek in gospodarska situacija se je izjemno izboljšala. Slovenija je bila ena od držav, ki jo je kriza močno prizadela. Sicer so se tudi razmere v mednarodnem okolju izboljšale a vendar je za izboljšanje rezultatov poskrbela tudi Slovenija sama«. Ob tem je Gurria še dejal, da kljub uspehom ni časa za prehitro zadovoljstvo, saj je potrebno nadaljevati z reformami. »Implementacija reform mora biti stalnica, sploh za mala, izvozno usmerjena gospodarstva, kakršno je slovensko. Ravno zaradi svoje majhnosti, se mora Slovenija nenehno prilagajati spremembam v mednarodnem okolju, če želi ostati konkurenčna in zagotoviti vzdržno rast za svoje državljane«, je še dodal generalni sekretar OECD.

 

V svojem poročilu je OECD izpostavil predvsem vzdržno rast, ki bo odvisna od ukrepov na trgu dela, predvsem zmanjševanje nezaposlenosti med starejšimi in nekvalificiranimi iskalci zaposlitve. Spopasti se bo potrebno tudi s težavo pomanjkanja ustrezne delovno sile, kajti kar ena tretjina podjetij v Sloveniji se sooča s težavo pri iskanju kvalificiranih delavcev.

 

Vzdržne javne finance bodo ključne za nadaljnjo gospodarsko rast. Kljub temu, da se proračunski primanjkljaj in dolg znižujeta, se na drugi strani izdatki za pokojnine povečujejo. To je eden izmed ključnih izzivov, ki jih bo morala Slovenija v prihodnjih letih začeti reševati.

 

Ob koncu sta sogovornika ponovno poudarila, da je Slovenija v preteklosti naredila veliko, bo pa potrebno začeto delo nadaljevati in v prihodnosti še aktivneje sprejemati strukturne reforme, ki bodo dale dodaten zagon gospodarski rasti, ki je že sedaj na visokem nivoju.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI