Skoči na vsebino

NOVICA

Uvodni pogovor ministrstva in občin o financiranju v letih 2018 in 2019

Ljubljana, 2. avgust 2017 - Predstavniki ministrstva za finance in treh združenj občin so se danes na ministrstvu sestali na prvih pogovorih o financiranju občin v letih 2018 in 2019. Obravnavali so vsa vprašanja, povezana z omenjenim financiranjem, in izmenjali argumente, na podlagi katerih sta strani pripravili izhodiščna stališča. Naslednji sestanek bo predvidoma v mesecu septembru.

Ministrstvo za finance je združenjem občin za leto 2018 predlagalo dvig povprečnine za deset evrov na 546 evrov, za leto 2019 pa povprečnino v višini 550 evrov. Predlog ministrstva za predstavnike občin ni sprejemljiv, saj poudarjajo, da dejanski stroški zakonskih nalog za zadnja štiri leta znašajo 590 evrov. Predstavniki občin so izrazili tudi pričakovanje po odpravi omejitve primerne porabe občin in višji nepovraten investicijski transfer. Želijo in pričakujejo, da bodo sproščanja omejevalnih ukrepov deležne tudi občine.

 

Ministrstvo za finance si bo prizadevalo za kompromis, ki bo sprejemljiv za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ. Naslednji sestanek bo predvidoma v septembru, obe strani pa bosta v tem času pripravili in izmenjali dodatno dokumentacijo ter izračune za posamezne obravnavane predloge.

Služba za odnose z javnostmi