Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica predlog zakona o demografskem skladu predstavila tudi na seji sveta ZPIZ

Ljubljana, 26. julij 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je predlog zakona o demografskem rezervnem skladu v torek, 25. julija, predstavila tudi na seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Prisluhnila je odzivom prisotnih in izrazila pripravljenost na nadaljevanje pogovorov po zaključku javne obravnave.

Ministrstvo je predlog zakona pripravilo v sodelovanju s posebno delovno skupino predstavnikov koalicijskih strank. V javno obravnavo smo ga vložili konec junija, trajala pa bo do 15. avgusta. Ob začetku javne obravnave smo opravili prve pogovore z nekaterimi ključnimi deležniki, to so Kapitalska družba, Zveza društev upokojencev Slovenije in Mladinski svet Slovenije, izhodišča in cilje predloga pa smo predstavili tudi na seji ESS.

 

Včeraj je ministrica predlog predstavila tudi na seji sveta ZPIZ in prisluhnila pomislekom njegovih članov. Ti so predvsem izpostavili poseben položaj Nepremičninskega sklada PIZ, za katerega predlog zakona predvideva, da bi se pripojil Nepremičninski družbi, ki bi upravljala z nepremičninami v lasti demografskega sklada. Posamezni člani so izpostavili tudi pripombe svojih interesnih skupin. Te pripombe so se osredotočile predvsem na predlagano rešitev, da se Kapitalska družba postopno preoblikuje v pretežno portfeljskega vlagatelja. Posamezni člani sveta so razmišljali tudi o možnostih zagotavljanja še novih dodatnih virov za financiranje demografskega sklada, ki so po njihovem mnenju preozko zasnovani.

 

Ministrica je pojasnila, da so primerljivi demografski skladi v tujini portfeljski upravljalci sredstev, kar omogoča doseganje višjih donosov in razpršenost, s tem pa tudi varnost naložb. Razpršenost naložb prav tako pomeni večjo dolgoročno stabilnost v delovanju sklada tudi v nestabilnem gospodarskem okolju, saj lahko koncentracija naložb v nekaj velikih podjetjih v primeru spremembe gospodarskih gibanj resno ogrozi temeljni cilj demografskega sklada. To je tudi ključni razlog za to, da ministrstvo vztraja pri enovitem upravljanju strateških in pomembnih državnih naložb v skladu z zakonom o SDH. Na ministrstvu zato ne moremo podpreti pobud, ki gredo v smeri oblikovanja demografskega sklada kot drugega samostojnega upravljavca državnega premoženja.

 

Glede možnih dodatnih virov sklada, ki so jih izpostavili tudi na seji sveta ZPIZ, je ministrica pojasnila, da gre za obstoječe vire državnega ali občinskih proračunov, kar pomeni, da bi morali ob odločitvi za preusmeritev teh virov v demografski sklad sprejeti tudi odločitev o nadomestnih virih državnega in občinskih proračunov oziroma odločitev o krčenju tekoče javne porabe.

 

Na ministrstvu smo po koncu javne obravnave sicer pripravljeni na nadaljnje pogovore in iskanje usklajenih rešitev, prav tako bomo glede na izražene pomisleke še enkrat preučili predlagano pripojitev Nepremičninskega sklada PIZ k demografskemu skladu. Cilj predlagane rešitve je sicer prispevati k znižanju stroškov in poenotenju upravljanja nepremičnin znotraj demografskega sklada.

 

Ministrstvo bo natančno preučilo tudi druge prejete pripombe v javni obravnavi in jih v največji možni meri upoštevalo. Želimo si, da bi začel zakon veljati 1. januarja 2018.

 

Služba za odnose z javnostmi