Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Renčelj na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 7. julij 2017 – Državni sekretar na ministrstvu za finance Gorazd Renčelj se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Med drugim se bodo seznanili s predlogom sprememb direktive glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja, programom dela estonskega predsedstva in vmesnim pregledom izvajanja akcijskega načrta za vzpostavitev unije kapitalskih trgov.

Finančni ministri EU bodo obravnavali sledeče teme:

 

1.Predlog sprememb direktive glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja: Evropska komisija bo predstavila konec junija objavljen predlog sprememb omenjene direktive, v skladu s katerim bi morali posredniki, kot so npr. davčni in finančni svetovalci, revizorji in računovodje, davčnim organom v državah članicah obvezno razkriti potencialno agresivne čezmejne aranžmaje davčnega načrtovanja. Davčni organi bi te informacije četrtletno avtomatično izmenjevali z drugimi davčnimi organi v EU. Končni cilj zakonodajnega predloga je,  da se oblikuje mehanizem, ki bo posrednike odvračal od oblikovanja in trženja takih aranžmajev. To bi po mnenju komisije prispevalo k izboljšanju delovanja notranjega trga, večji preglednosti pri obdavčenju ter posledično uspešnemu boju proti izogibanju davkom, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Slovenija omenjeni zakonodajni predlog še preučuje.

 

2.Predstavitev programa dela estonskega predsedstva: Program temelji na štirih vsebinskih sklopih – odprto in inovativno evropsko gospodarstvo, varna in stabilna Evropa, digitalna Evropa in prost pretok informacij ter vključujoča in trajnostna Evropa. Na področju dela finančnih ministrov bodo nadaljevali razpravo o poglabljanju ekonomske in monetarne unije ter prihodnosti financiranja EU, prizadevali si bodo za zaključek pogajanj o razširitvi mandata Evropskega sklada za strateške naložbe in dokončanje bančne unije, začeti nameravajo pogajanja o dokončnem čezmejnem sistemu DDV in doseči napredek pri pobudah za izenačitev davčne obravnave tiskanih in elektronskih publikacij, prizadevali si bodo doseči dogovor glede seznama EU o nesodelujočih davčnih jurisdikcijah, pospešiti pa želijo tudi izvajanje ukrepov iz dopolnjenega akcijskega načrta za vzpostavitev unije kapitalskih trgov. Med prioritetami so tudi redne aktivnosti, povezane z evropskim semestrom, in sprejem proračuna EU za leto 2018. Slovenija podpira prioritete estonskega predsedstva.

 

3.Akcijski načrt Evropske komisije za vzpostavitev unije kapitalskih trgov: Ministri se bodo seznanili z vmesnim pregledom izvajanja akcijskega načrta, v katerem komisija določa devet novih prednostnih ukrepov, med drugim povečanje pristojnosti Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, pregled bonitetne obravnave investicijskih podjetij in predstavitev ukrepov za podporo sekundarnih trgov slabih posojil. Komisija bo nadaljevala tudi s prvotnimi ukrepi, ki še niso bili izvedeni. Ministri bodo predvidoma sprejeli sklepe, ki bodo podali usmeritve glede prioritetnih področij bodočega dela. Slovenija podpira pospešitev izvajanja iz akcijskega načrta in pozdravlja njegovo nadgradnjo z dodatnimi ukrepi, natančneje pa se bo do njih opredelila po oblikovanju podrobnih (zakonodajnih) predlogov komisije.

 

4. Poročilo o slabih posojilih: Ministri bodo opravili vsebinsko razpravo o poročilu podskupine odbora za finančne storitve, ki se nanaša na zmanjšanje obsega slabih posojil v bankah. Predvidoma bodo sprejeli tudi sklepe in pozvali različne akterje k ukrepanju. Slovenija, ki je z ustanovitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank pomembno prispevala k znižanju slabih posojil v bančnem sektorju, podpira prizadevanja pri pripravi smernic za politiko razreševanja visokih deležev slabih posojil.

 

Na zasedanju evroskupine pa bodo ministri nadaljevali tematsko razpravo o insolvenčnih okvirih  v članicah območja evra, tokrat s poudarkom na nacionalnih nadzorniških praksah in pravnih okvirih, povezanih s slabimi posojili. Razprava bo tekla tudi o nedavnem dogajanju v bančnem sektorju območja evra, ministre bodo seznanili z ugotovitvami rednega nadzora Irske po zaključku izvajanja programa finančne pomoči, govorili pa bodo tudi o fiskalnih razmerah v območju evra ter poglabljanju ekonomske in monetarne unije.

 

Služba za odnose z javnostmi