Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto na 136. seji vlade

Ljubljana, 24. maj 2017 – Vlada je na današnji redni seji s podočja mdela ministrstva za finance izdala dve odločbi glede koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici v Kobaridu. Vlada je z eno odločbo gospodarski družbi Casino Kobarid odvzela koncesijo, z drugo pa je koncesijo podelila matični družbi HIT.

Vlada je izdala odločbo, s katero je gospodarski družbi Casino Kobarid z dnem vpisa njene pripojitve gospodarski družbi HIT v sodni register odvzela koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na lokaciji v Kobaridu. 

 

Koncesionar gospodarska družba Casino Kobarid je namreč podal predlog za predčasno prenehanje veljavnosti koncesijske pogodbe, saj se je družba HIT zaradi doseganja večjih sinergijskih učinkov in s ciljem povečanja vrednosti družbe HIT odločila za pripojitev gospodarske družbe Casino Kobarid. Koncesionar se je torej odpovedal koncesijski pogodbi za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici izključno iz razloga predvidene pripojitve k matični družbi in z namenom, da koncesijo pridobi matična družba, s čimer se zagotovi kontinuiteta prirejanja na obstoječi lokaciji.

 

Gospodarska družba HIT je vlado zaprosila za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na isti lokaciji. Vlagatelj je v zahtevi navedel, da je razlog za podano zahtevo namera po pripojitvi gospodarske družbe Casino Kobarid, ki je v njegovi 100% lasti.

Vlada je odločila, da se gospodarski družbi HIT koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo na omenjeni lokaciji dodeli z dnem vpisa pripojitve gospodarske družbe Casino Kobarid v sodni register, s čimer bo vse njeno premoženje ter njene pravice in obveznosti prešlo na vlagatelja kot prevzemno družbo. Vlagatelj pa bo kot univerzalni pravni naslednik z dodelitvijo koncesije vstopil v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba.  

 

Služba za odnose z javnostmi