Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov

Ljubljana, 19. maj 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Dnevni red zaznamujejo davčne teme, govorili pa bodo tudi o Grčiji in gospodarski razmerah v območju evra.

Finančni ministri EU imajo na dnevnem redu sledeče teme:

 

1.      Predlog direktive o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v EU, kjer bodo skušali doseči splošni pristop Sveta: Dvojno obdavčenje je ena glavnih težav, s katerimi se trenutno soočajo podjetja, ki poslujejo čezmejno. Obstoječi mehanizmi, ki so namenjeni reševanju sporov glede dvojnega obdavčevanja, so v številnih primerih učinkoviti, vendar jih je treba izboljšati. Predlog direktive med drugim predvideva obvezno in zavezujoče reševanje sporov v EU in razširja področje uporabe mehanizmov za njihovo reševanje na vse čezmejne položaje, ki so predmet dvojne obdavčitve dohodka iz poslovnih dobičkov. Predlog omogoča postopek medsebojnega dogovora, ki se začne s pritožbo davčnega zavezanca in v skladu s katerim države članice svobodno sodelujejo ter dosežejo dogovor o sporu. Če ta ni uspešen, pride samodejno do postopka reševanja spora z izdajo dokončne obvezne zavezujoče odločitve pristojnih organov držav članic, ki jih to zadeva. Slovenija podpira prizadevanja za vzpostavitev učinkovitejših mehanizmov za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja, ki zagotavljajo večjo pravno varnost, in usmeritev v predlogu direktive, ki pomeni nadgradnjo obstoječih mehanizmov reševanja sporov.

2.      Opravili bodo orientacijsko razpravo o predlogu direktive o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb: Prednostna naloga Evrope je spodbujati trajnostno rast in naložbe na pravičnem in bolj povezanem trgu, zato se vse bolj izpostavlja potreba po novem okviru za pravično in učinkovito obdavčitev dohodkov pravnih oseb. V tej luči predstavlja skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb učinkovito orodje oz. podlago za pripisovanje dohodka krajem ustvarjanja vrednosti, in sicer na podlagi formule, ki temelji na treh enako ponderiranih faktorjih - sredstva, delo in prodaja. Porazdelitveno formulo sicer vsebuje predlog druge direktive, to je predlog direktive o skupni konsolidirani davčni osnovi. Evropska komisija namreč predlaga postopni pristop, kar pomeni, da bi se v prvem koraku države članice dogovorile o pravilih za izračun skupne davčne osnove, v naslednjem koraku pa o pravilih konsolidiranja. Slovenija podpira skupni pristop k določitvi skupne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb v EU, se pa zavzema za postopno uvajanje novega sistema.

3.      Evropski semester 2017: Ministri bodo sprejeli sklepe o poglobljenem pregledu za 13 držav članic, ki ga je februarja objavila Evropska komisija in za katere je v preteklem letu ugotovila presežna neravnovesja. Tokrat je ugotovila, da so neravnovesja še vedno presežna v Bolgariji, Franciji, na Hrvaškem, v Italiji, na Portugalskem in Cipru. V Nemčiji, Španiji, na Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in na Švedskem neravnovesja ostajajo, vendar niso presežna. Finska je edina od pregledanih članic, za katero komisija letos ni ugotovila ekonomskih neravnovesij. Ministri bodo sprejeli tudi sklepe o implementaciji specifičnih priporočil članicam za lansko leto. Slovenija se strinja z glavnimi ugotovitvami Evropske komisije iz poglobljenega pregleda in glede implementacije specifičnih priporočil iz leta 2016. Na izzive, ki so pred nami, smo se odzvali z ukrepi v nacionalnem razvojnem programu in dopolnjenem programu stabilnosti, ki smo ju Evropski komisiji predložili konec aprila letos.

4.      Izmenjava mnenj o poročilu Ekonomsko finančnega odbora o pretoku kapitala in svobodi plačil ter o poročilu Evropske komisije o pospešitvi unije kapitalskih trgov s poudarkom na odpravi nacionalnih ovir za pretok kapitala: Evropska komisija se je v okviru tretjega stebra naložbenega načrta, ki je osredotočen na odpravljanje ovir za naložbe, zavezala k pospešitvi procesa oblikovanja unije kapitalskih trgov. Slovenija pobudo Evropske komisije pozdravlja. Podpiramo njene napore za pregled kapitalskih trgov in odpravo ovir na področju pretoka kapitala ter plačil, glede predlagane časovnice za odpravo nekaterih ovir pa je po našem mnenju potrebna dodatna razprava, da se podrobneje pojasnijo obveznosti posameznih članic.

5.      Predsedstvo in Evropska komisija bosta ministrom poročala o rezultatih zasedanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20 ter pomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke aprila v Washingtonu.

 

Finančni ministri območja evra pa bodo obravnavali v začetku maja sklenjeni okvirni sporazum med Grčijo in institucijami – Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Evropskim mehanizmom za stabilnost in Mednarodnim denarnim skladom – o novem paketu reform ter sveženj ukrepov, ki jih je grški parlament sprejel 18. maja. S tem sporazumom so strani še korak bližje zaključku drugega pregleda izvajanja tretjega programa finančne pomoči, kar je pogoj za izplačilo nove tranše pomoči Atenam.

 

Evroskupina bo v luči prejšnji teden objavljene spomladanske napovedi Evropske komisije obravnavala tudi gospodarske razmere v območju skupne evropske valute, seznanila pa se bo tudi s ključnimi ugotovitvami sedmega obiska po zaključku izvajanja programa pomoči v Španiji.

 

Ob robu zasedanja finančnih ministrov EU bo potekalo tudi letno zasedanje guvernerjev Evropske investicijske banke, po koncu zasedanja pa tudi Ekonomski in finančni dialog med EU in državami Zahodnega Balkana ter Turčijo.

Odnosi z javnostmi