Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 17. marec 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra. Med drugim bodo razpravljali o predlogu za uporabo znižane stopnje DDV za elektronske publikacije in osnutkih proračunskih načrtov za leto 2017. Predstavili bodo tudi tri države, v katerih je Evropska komisija ugotovila napredek pri izvajanju priporočil, povezanih s poslovnim okoljem. Med njimi je tudi Slovenija.

Finančni ministri EU bodo obravnavali sledeče teme:

 

1.      Znižana stopnja DDV za elektronske publikacije: Ministri bodo razpravljali o predlogu sprememb direktive o DDV, v skladu s katerimi bi lahko za elektronske publikacije (elektronske knjige, časopise in revije) uporabljali znižane stopnje DDV enako kot za publikacije v fizični obliki. Slovenija z vidika obravnave stopenj DDV podpira uskladitev elektronsko dobavljenih publikacij z dobavo publikacij na fizičnih nosilcih, smo pa zadržani do drugega dela predloga, ki uvaja splošno možnost članic, da uporabijo zelo nizke nižje stopnje DDV, ki so nižje od zdaj najnižjih pet odstotkov, vključno z ničelno stopnjo. To bi bilo v nasprotju s temeljnim izhodiščem sistema DDV, da se na notranjem trgu EU ne dobavlja blaga in storitev, ki ne bi bili obdavčeni z DDV.

 

2.      Mehanizem splošne obrnjene davčne obveznosti na področju DDV: Ministri bodo razpravljali o predlogu sprememb direktive o skupnem sistemu DDV, ki bi omogočil začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za domače dobave blaga in storitev nad pragom 10.000 evrov. To naj bi prispevalo k preprečevanju goljufij na področju DDV. Slovenija ne podpira predloga sprememb direktive. Po našem mnenju je treba pri iskanju rešitev zagotoviti, da spremenjeni sistem, tudi če je v svojem obsegu omejen in začasen, ne bo povzročal prekomernih dodatnih administrativnih bremen. Prav tako je treba po našem mnenju zagotoviti zanesljiv sistem, ki bo varen pred goljufijami tako z vidika možnosti njihove selitve v druge članice kot z vidika pojava novih goljufij, predvsem na ravni maloprodaje.

 

3.      Evropski semester: Na dnevnem redu je tudi razprava o poročilih za države članice, ki jih je v okviru usklajevanja ekonomskih politik oziroma t. i. evropskega semestra februarja objavila Evropska komisija. Ta bo predstavila glavne ugotovitve iz poročil, sledila pa bo predstavitev treh držav, v katerih so ugotovili napredek pri izvajanju priporočil, povezanih s poslovnim okoljem. Poleg Češke in Italije je to tudi Slovenija.

 

4.      Ministri bodo razpravljali tudi o rezultatu zasedanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G20, ki poteka danes in v soboto v nemškem Baden-Badnu, malteško predsedstvo bo ministre seznanilo s trenutnimi zakonodajnimi predlogi o finančnih storitvah, Evropska komisija pa bo poročala o izvajanju zakonodaje na področju finančnih storitev in obrambnem akcijskem načrtu s posebnim poudarkom na evropskem obrambnem skladu.

 

Na zasedanju evroskupine bodo ministri razpravljali o izvajanju osnutkov proračunskih načrtov članic evrskega območja za leto 2017 in proračunskem stanju v celotnem območju skupne evropske valute, pri čemer bodo upoštevali februarja objavljeno gospodarsko napoved Evropske komisije, sprejeli pa naj bi tudi izjavo s povzetki razprave. Nadaljevali bodo tudi tematsko razpravo o pokojninskih sistemih članic evrskega območja in preučili možnost uvedbe primerjalne analize na tem področju. Ministri se bodo seznanili še z napredkom pri drugem pregledu izpolnjevanja ukrepov, ki jih je Grčija sprejela v zameno za tretji program pomoči, izmenjali pa bodo tudi mnenja glede poročanja članic o njihovih letnih načrtihizdaje dolžniških instrumentov.

 

Služba za odnose z javnostmi