Skoči na vsebino

NOVICA

Realizacija državnega proračuna v februarju

Ljubljana, 16. marec 2017 - Državni proračun je februarja izkazal primanjkljaj v višini 133,7 milijona evrov, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko ga je bilo za 247,1 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 619,9 milijona evrov, kar je 19,1 milijona evrov več kot februarja lani, odhodkov pa je bilo za 753,7 milijona evrov oziroma za 94,3 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Proračunski primanjkljaj je ta čas v letu običajno nekoliko večji kot v drugih mesecih, tudi zaradi izplačil kmetijskih subvencij.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so februarja skupaj dosegli 551,6 milijona evrov, kar je 19,9 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Realizacija DDV je bila na letni ravni višja za 18,1 milijona evrov, realizacija trošarin pa za 3,1 milijona evrov.

 

Črpanje evropskih sredstev se je realiziralo v višini 35,9 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 40 milijonov evrov.

 

Celotni odhodki državnega proračuna so bili februarja nižji kot v enakem obdobju lani, in sicer za 94,3 milijona evrov. Nižji so bili pri izdatkih za blago in storitve, plačilih obresti, transferih v sklade socialnega zavarovanja, investicijskih odhodkih in odhodkih za vplačila v proračun EU, glede na letno dinamiko pa so bili večji pri kmetijskih subvencijah iz EU sredstev. Teh je bilo februarja za 55,9 milijona evrov, v celotnem lanskem letu pa denimo za 238,7 milijona evrov.

 

Bistvena odstopanja glede na letno dinamiko odhodkov so bila februarja pri odhodkih za investicijske namene, kar je glede na medletno dinamiko pričakovano, saj so investicijski odhodki v prvih mesecih leta običajno nižji in se povečujejo proti koncu leta.

 

V prvih dveh mesecih skupaj so prihodki državnega proračuna dosegli 1,41 milijarde evrov, kar je za 57,4 milijona evrov oziroma 4,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 15,9 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Davčni prihodki so v prvih dveh mesecih skupaj dosegli 1,25 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 8,8 odstotka oziroma 101,6 milijona evrov. V tem obdobju je bilo skupaj pobranih za 0,25 milijarde evrov trošarin, kar predstavlja 16,4 odstotka predvidenih prihodkov iz tega naslova v sprejetem proračunu.

 

Odhodki so v prvih dveh mesecih skupaj dosegli 1,56 milijarde evrov, primanjkljaj pa je dosegel 155 milijonov evrov, kar je v skladu z načrti.

 
Odnosi z javnostmi