Skoči na vsebino

NOVICA

Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi s člankom Vraničar Erman: Od davčnih blagajn smo pričakovali več DDV

Ljubljana, 14. februar 2017 - V članku z naslovom Vraničar Erman: Od davčnih blagajn smo pričakovali več DDV, objavljenem 13. februarja 2017 na spletnem portalu Finance.si, je avtor Karel Lipnik zapisal domnevno trditev ministrice za finance, ki pa je bila vzeta iz konteksta in ji je avtor pripisal povsem nasproten pomen, kot je bilo siceršnje sporočilo ministrice. Avtor tudi v nadaljevanju ministričino trditev, vzeto iz konteksta ponovi, dodatno pa jo podkrepi s podatki o realizaciji državnega proračuna za leto 2016, pri čemer ne upošteva vseh dejstev glede realizacije DDV v letu 2016. Menimo, da mora biti zaradi korektne obveščenosti javnosti ministričino sporočilo dodatno pojasnjeno.

Avtor že v naslovu sestavka zapiše domnevno trditev ministrice Mateje Vraničar Erman "Od davčnih blagajn smo pričakovali več DDV". V nadaljevanju članka avtor omenjeno domnevno trditev ministrice ponovi in ji tako v naslovu, kot v besedilu pripiše povsem nasproten pomen.

 

Ministrica je namreč v odgovoru na ustno poslansko vprašanje uvodoma glede pričakovanj do uvedbe zakona o davčnem potrjevanju računov omenila, "da smo pričakovali višje prihodke iz naslova davka na dodano vrednost" in hkrati tudi "učinke na področju davka od dohodkov pravnih oseb in pa davka iz dejavnosti". Pri tem je ponovila pričakovanja, ki so bila izražena ob sprejetju zakona o davčnem potrjevanju računov. Ministrica pri tem nikakor ni imela v mislih višjih prihodkov od načrtovanihob uvedbi davčnih blagajn, temveč višje prihodke iz naslova DDV in drugih davkov, kot bi bili realizirani, če davčnih blagajn ne bi uvedli.

 

Vse to je v nadaljevanju odgovora na poslansko vprašanje ministrica tudi argumentirala in podkrepila s podatki iz dosedanjih analiz. "Ko smo ob uvedbi davčnih blagajn govorili o učinku 75 milijonov evrov smo govorili o letnem učinku na vseh davčnih področjih. V skladu s temi učinki, ki jih beležimo na področju DDV, ocenjenimi za 9-mesečno obdobje, znašajo slabih 40 milijonov evrov", torej "v okviru pričakovanih".

 

Glede realizacije DDV je ministrica poudarila še, "da predhodni podatki o realizaciji DDV za celo leto 2016 kažejo, da so se prilivi oziroma vplačila davka na dodano vrednost po obračunu v lanskem letu povečali za več kot 11 %, medtem ko so se vračila zmanjšala in so nižja kot v letu poprej." Dodala je še, da smo v letu 2016 "uvedli še nekatere druge spremembe na področju DDV, ki prav tako vplivajo na končni celoviti izplen iz naslova davka na dodano vrednost". Pri tem želimo dodati, da je treba pri upoštevanju realizacije državnega proračuna za leto 2016 upoštevati, da je del realizacije DDV zabeležen tudi se med nerazporejenimi plačili.

 

Odnosi z javnostmi