Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo v luči približevanja občinam sprejelo predlog o zvišanju povprečnine na 533,5 eur

Ljubljana, 6. februar 2017 – Na sestanku med ministrstvom za finance in združenji občin konec januarja so se nadaljevali pogovori o prilagoditvi višine povprečnine v letih 2017 in 2018, ki je potrebna zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju. Strani sta na sestanku glede povprečnine za leto 2017 precej zbližali stališča, dogovorjeno pa je bilo, da se ministrstvo do zadnjega predloga občin opredeli pisno. Ministrstvo je v luči približevanja sprejelo predlog o zvišanju povprečnine na 533,5 eur in predlagalo, da se pogovori o povprečninah za leto 2018 nadaljujejo jeseni.

Ministrstvo in predstavniki občin so na sestanku konec januarja zelo zbližali stališča glede dviga povprečnine v letu 2017 (razlika je bila še okoli 1 mio €), medtem ko je razkorak v izračunih za leto 2018 ostal nekoliko večji. Za leto 2018 je ministrstvo predlagalo zvišanje povprečnine za 8 evrov (to je na 544 €), občine pa za dobrih 11 evrov (to je na 547 €). Ministrstvo za finance se je danes v dopisu združenjem občin opredelilo do zadnjega predloga, in sicer je ministrstvo v luči približevanja občinam sprejelo predlog občin o dvigu povprečnine za leto 2017 na 533,5 eur. Ministrstvo je združenjem občin še enkrat pisno pojasnilo izračune za svoj predlog dviga povprečnine za leto 2017 v višini treh evrov (na 533 evrov). Ocena ministrstva je, da bi dogovor s sindikati pomenil višje odhodke občinskih proračunov za okoli 6 mio evrov, kar predstavlja povišanje povprečnine za 3 EUR za leto 2017. Kljub temu pa ministrstvo razume tudi položaj občin, zato je v luči približevanja pristalo na povišanje povprečnine za 3,5 evrov, torej na 533,5 evra.

 

Ministrstvo je občinskim združenjem predlagalo, da se pogovori glede višine povprečnin za leto 2018 nadaljujejo v okviru jesenskega dogovora, ko bo znanih več dejstev v zvezi z odpravo plačnih anomalij.

 

Odnosi z javnostmi