Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor sprejel proračuna za leti 2017 in 2018

Ljubljana, 17. november 2016 – Državni zbor je v niči na danes sprejel spremenjen državni proračun za leto 2017 in proračun za leto 2018 s spremljajočimi dokumenti. Kljub nadaljevanju postopne javnofinančne konsolidacije ključnim prioritetam namenjamo več sredstev – to so varnost, infrastruktura, znanost in zaposlovanje ter zdravje. Zanje je v proračunu za leto 2017 namenjenih skoraj 2,2 milijarde evrov, leta 2018 pa skoraj 2,3 milijarde evrov. Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Centrom za razvoj financ ob tej priložnosti objavilo t. i. proračun za državljane.

Sprejeti dokumenti sledijo zakonu o fiskalnem pravilu, v skladu s katerim mora saldo celotnega sektorja država na srednji rok slediti srednjeročnemu cilju, in okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2017-2019. V njem sta določena najvišji obseg izdatkov za državni proračun in ciljni saldo za leti 2017 in 2018.

 

Prihodki državnega proračuna so za leto 2017 načrtovani v višini 8,846 milijarde evrov, najvišji obseg izdatkov pa je v skladu s srednjeročnim okvirom določen pri 9,527 milijarde evrov. Prihodki se od ocene realizacije za leto 2016 povečujejo za pet odstotkov, odhodki pa za 3,8 odstotka. Proračunski primanjkljaj je predviden v višini 681milijonov evrov.

 

V letu 2018 je najvišji obseg izdatkov v skladu s srednjeročnim okvirom določen pri 9,573 milijarde evrov, kar je 0,5 odstotka več kot v predlogu proračuna za leto 2017, prihodki pa so načrtovani v višini 9,267 milijarde evrov. To je 4,8 odstotka več kot v predlogu proračuna za 2017. Proračunski primanjkljaj za leto 2018 je tako predviden v višini 305 milijonov evrov.

 

Vlada bo v letih 2017 in 2018 nadaljevala postopno javnofinančno konsolidacijo in si še naprej prizadevala za uspešno upravljanje dolga državnega proračuna. Slovenija bo za plačilo obresti iz državnega proračuna v letu 2017 namenila 973 milijonov evrov, v 2018 pa 970 milijonov evrov. V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 se obresti v letu 2017 znižujejo za 8,2 odstotka, v letu 2018 pa še za 0,3 odstotka.

 

Znižanje obresti in višji prihodki bodo omogočili, da privarčevana sredstva namenimo za ključne prioritete oz. tista področja, ki so bila zaradi javnofinančne krize v minulih letih prikrajšana. To so varnost, infrastruktura, znanost in zaposlovanje ter zdravje – zanje bo v proračunu za leto 2017 namenjenih skoraj 2,2 milijarde evrov, leta 2018 pa skoraj 2,3 milijarde evrov. Ocena realizacije letošnjega proračuna kaže na 1,85 milijarde evrov.

 

Za vlaganja v infrastrukturo s ciljem večje kakovosti življenja in dela bomo v proračunu za leto 2017 namenili dobrih 522 milijonov evrov, leta 2018 pa dobrih 595 milijonov evrov. To je bistveno več, kot je predvideno v oceni realizacije za letošnje leto, to je slabih 441 milijonov evrov. Na investicije v cestni promet in infrastrukturo bo tako leta 2017 kot tudi 2018 odpadlo približno 166 milijonov evrov, na investicije v železniški promet in infrastrukturo pa leta 2017 158 milijonov evrov, leta 2018 pa dobrih 206 milijonov evrov.

 

Za vlaganja v znanost in zaposlovanje bo prihodnje leto namenjenih skoraj 370 milijonov evrov, leta 2018 pa 393,5 milijona evrov (ocena za letos kaže 276,5 milijona evrov). Sredstva za krepitev kakovosti storitev za zdravje se bodo s 77,5 milijona evrov, kolikor kaže ocena realizacije za letošnje leto, prihodnje leto povečala na dobrih 97 milijonov evrov, še leto kasneje pa na skoraj 103 milijone evrov. Za povečanje varnosti v najširšem pomenu se bodo sredstva z letos ocenjenih 1,05 milijarde evrov leta 2017 in 2018 povečala na približno 1,2 milijarde evrov.

 

Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Centrom za razvoj financ ob tej priložnosti objavilo t. i. proračun za državljane oz. grafični prikaz ključnih podatkov o proračunu za leto 2017. S tem želimo proračun in javne finance približati širšemu krogu državljanov, da bi pobliže spoznali, kaj vse se financira iz proračuna in koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja.

 

 

Služba za odnose z javnostmi