Skoči na vsebino

NOVICA

S 1. oktobrom nižje trošarine za večje porabnike električne energije, do konca leta tudi znatno znižanje stroškov davčne izvršbe

Ljubljana, 27. september 2016 – Ministrstvo za finance nadaljuje z ukrepi v podporo gospodarstvu. Poleg predlaganega paketa davčnega prestrukturiranja je avgusta v veljavo stopil nov zakon o trošarinah, ki s 1. oktobrom prinaša nižje trošarine za električno energijo za večje porabnike električne energije. Do konca leta bo sprejeta tudi podlaga za znatno znižanje stroškov davčne izvršbe in drugih stroškov v zvezi z izvršbo.

Bistvene značilnosti danes v državnem zboru obravnavanega paketa ukrepov za davčno prestrukturirane bremen smo danes še enkrat na kratko povzeli na spletni strani ministrstva za finance. Osnovni namen ukrepov je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v podjetjih. Gre pa za prvi korak k cilju izboljšanja davčnega okolja za podjetja.

 

Ministrstvo za finance pa je pripravilo še vrsto drugih ukrepov v podporo gospodarstvu. Tako je nov zakon o trošarinah prinesel vrsto pomembnih posodobitev ter vsebinsko prenovo trošarinske zakonodaje. Namen prenove zakonodaje je večja preglednost, jasnost in enostavnost davčnega sistema, ki je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa ter večjo pravno varnost zavezancev.

 

Zelo pomembna novost, ki vstopa v veljavo z začetkom prihodnjega meseca, pa je zagotovo znižanje trošarine za električno energijo za trošarinske zavezance, katerih letna poraba električne energije presega 10.000 MWh letno. Za te trošarinske zavezance se bo znesek trošarine znižal iz 3,05 na 1,80 eurov za eno megavatno uro električne energije. Tudi s to spremembo se odražajo prizadevanja Ministrstva za finance na področju prestrukturiranja davčnih bremen, še zlasti pa prizadevanja za davčno razbremenjevanje gospodarstva in s tem pozitiven vpliv na konkurenčnost slovenskih podjetij.

 

Na področju davčne izvršbe se bo v noveli Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki bo sprejeta najkasneje do konca letošnjega leta, uredilo tudi znatno znižanje stroškov davčne izvršbe:

·         Stroški za izdajo sklepa o izvršbi na dolžnikove denarne prejemke, na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, na denarne terjatve dolžnika in na dolžnikove materializirane in nematerialzirane vrednostne papirje se bodo iz dosedanjih 25 evrov znižali na 10 evrov.

·         Stroški za izdajo sklepa o izvršbi na dolžnikove premičnine se bodo znižali iz 75 evrov na 50 evrov.

 

Poleg znižanja stroškov davčne izvršbe se bodo znižali tudi drugi stroški povezani z izvršbo. Po veljavni ureditvi se za vsako pot uradne osebe davčnega organa v zvezi s postopkom davčne izvršbe dolžniku obračunajo stroški v višini 40 evrov. Po novem pa se bodo ti stroški izterjevalca ukinili. Prav tako se ne bodo dolžniku več zaračunavali stroški prevoza blaga, ki ga opravi davčni organ v zvezi s prevzemom hrambe blaga in  tudi ne stroški hrambe blaga, če blago hrani davčni organ. Z novelo pravilnika je predvideno znižanje stroškov javne dražbe, in sicer iz dosedanjih najmanj 100 evrov na 50 evrov. Nadalje se bodo znižali stroški prodaje z zbiranje ponudb iz dosedanjih najmanj 50 evrov na 30 evrov. V primeru neuspele prodaje ali če kupnina ne bo presegala 25 evrov pa se stroški prodaje ne bodo več obračunavali. 

 

Sluzba za odnose z javnostmi