Skoči na vsebino

NOVICA

Z današnjim dnem pomembne spremembe na področju trošarin

Ljubljana, 1. avgust 2016 – Z današnjim dnem v veljavo stopa nov Zakon o trošarinah, ki prinaša pomembne posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon odpravlja administrativne ovire tam, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja nizka ter uvaja nove postopke, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja visoka. Prinaša poenostavitve za davčne zavezance in prijaznejšo ureditev za male proizvajalce alkohola.

Zakon prinaša pomembne posodobitve ter vsebinsko prenovo in uskladitev določb z evropskimi direktivami in odpravlja administrativne ovire ter nejasnosti, ki so se v praksi pokazale pri izvajanju dosedanje zakonodaje. Namen prenove določb zakona so večja preglednost, jasnost in enostavnost davčnega sistema, ki je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa ter večjo pravno varnost zavezancev. S tem se razbremenjuje gospodarstvo, kar vpliva na konkurenčnost, prispeva k prostovoljnemu plačevanju davkov ter zmanjšuje stroške in administrativne obveznosti za zavezance in davčni organ.

 

Zakon odpravlja administrativne obveznosti na področju, kjer so ocenjena tveganja za nedovoljena ravnanja nizka, primeroma:

·         odprava rednega mesečna vlaganja obračunov trošarine,

·         odprava poročanja o vnosu in uvozu za trošarinske izdelke, za katere ne nastane obveznost za obračun trošarine,

·         odprava obveznosti pečatenja tovorkov,

·         odprava obveznosti vlaganja obračunov za tobačne izdelke za zneske popisa oziroma poračuna do 10 evrov,

·         odprava nadzora nad gibanjem in rabo energentov, ki se ne uporabljajo za pogon ali ogrevanje,

·         vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki,

·         poenostavitev prijave in odjave v evidenco trošarinskih zavezancev.

 

Hkrati se uvajajo novi postopki za zavezance, kjer so ugotovljena visoka tveganja za nedovoljena ravnanja, ki lahko potencialno zmanjšujejo prihodke iz naslova trošarin, kot na primer:

·         uvedba nadzora za surovi tobak in mazalna olja,

·         širitev uporabe dovoljenja za pooblaščenega uvoznika tudi pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije,

·         določitev in obdavčitev novih kategorij tobačnih izdelkov,

·         uvedba obveznosti plačila razlike trošarine za drobno rezani tobak

·         možnost določitve zavarovanja plačila trošarine za dobavitelje električne energije in zemeljskega plina ter proizvajalce trošarinskih izdelkov izven režima odloga.

 

Zakon je prijazen do malih proizvajalcev piva, vina in žganja:

·         uvaja 50 % znižanje trošarine za pivo, ki ga proizvedejo mali proizvajalci piva,

·         malim vinarjem omogoča odpremo vina v drugo državo članico v režimu odloga, in sicer s spremnim vinarskim dokumentom ali z elektronskim trošarinskim dokumentom v računalniško podprtem sistemu, kar je izjema od splošnega pravila in bo omogočala malim vinarjem prodor na tuje trge,

·         za male proizvajalce žganja zakon določa 50 % znižanje trošarine, zaradi (ne)skladnosti z evropsko zakonodajo pa ukinja pavšalno obdavčitev žganja za lastno rabo, obdavčeno bo, glede na dejansko proizvedeno količino.

 

Zakon prinaša tudi nove ureditve, ki poenostavljajo postopke in so ugodnejši za davčne zavezance:

·         ureditev za davka prosto prodajalno,

·         določitev vrste rabe energenta v napravah za kogeneracijo in rabe energenta za proizvodnjo električne energije,

·         določitev trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema in znižanje trošarine za odjemalce električne energije, katerih letna poraba znaša nad 10.000 MWh letno, iz 3,05 na 1,8 eurov za eno megavatno uro električne energije,

·         znižuje se tudi trošarina za energente za energetsko intenzivna podjetja in

·         odpravlja omejitev uveljavljanja vračila trošarine za komercialni prevoz blaga in potnikov za nakupe z gotovino.

 

Zakon prenavlja tudi kazenske določbe in določa uskladitev izdanih dovoljenj, izdanih po veljavnem zakonu, z dejanskim stanjem.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI