Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Poročilo o napredku Republike Slovenije na področju finančnih trgov v času od njenega pristopa k Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj

Ljubljana, 24. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo o napredku Republike Slovenije na področju finančnih trgov v času od njenega pristopa k Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD). Vlada Republike Slovenije nalaga predstavnikom Republike Slovenije iz Ministrstva za finance, da poročilo predstavijo na Odboru za finančne trge (Committee on Financial Markets ) OECD od 25. do 26. aprila 2013.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je 14. februarja 2012 povabila Republiko Slovenijo, da v sklopu rednih popristopnih pregledov pripravi poročilo o napredku na področju finančnih trgov. Skladno z odločitvijo OECD (C(2010)72/FINAL) z dne 11. maja 2010 je Republika Slovenija dolžna poročati o napredku v okviru šestih odborov OECD. Tako je potrebno poročati tudi Odboru za finančne trge (v nadaljnjem besedilu: CMF) v roku treh let po pristopu Republike Slovenije k OECD. 

 

Poročilo o napredku v Republiki Sloveniji po vstopu v OECD na področju finančnih trgov (v nadaljnjem besedilu: Poročilo) se osredotoča na izvršitev naslednjih štirih priporočil, ki jih je v svojem formalnem mnenju v okviru pristopnega pregleda izpostavil CMF:

 

1.   Krepitev okvira korporativnega upravljanja finančnega sektorja ob upoštevanju priporočil Odbora OECD za korporativno upravljanje.

2.   Podpis multilateralnega memoranduma o soglasju z združenjem IOSCO.

3.   Razmislek o vzpostavitvi enotnega in neodvisnega finančnega nadzornika

4.   Razvoj in implementiranje nacionalnega programa za finančno izobraževanje in implementacija priporočil OECD na tem področju (C (2005) 55/REV 1 in C (2009) 62).

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI