Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s stališčem Slovenije o nameri Evropske banke za obnovo in razvoj

Ljubljana, 24. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s stališčem Slovenije o nameri Evropske banke za obnovo in razvoj.

Državni zbor je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje poslanca mag. Dejana Židana v zvezi s stališčem RS o nameri Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) (dopis št. 020-07/12-0574/2 z dne 6.12.2012). Poslanec mag. Židan v vprašanju sprašuje po stališču Slovenije kot delničarke EBRD glede potencialnega sodelovanja med EBRD in podjetjem Monsanto pri projektu predfinanciranja zaščite vhodnih surovin v Bolgariji, Rusiji, Srbiji, Turčiji, Ukrajini in na Madžarskem.

 

V zvezi z vprašanjem je Vlada RS posredovala odgovor.

 

EBRD je jeseni 2012 v zgodnji fazi zasnove projekta pripravila tentativno najavo in pričela javno posvetovanje o njegovi zasnovi. EBRD zaenkrat še ni pripravila skrbnega pregleda poslovanja (due dilligence), zato podrobnosti strukturam odločanja v EBRD še niso bile predstavljene, temveč je prva razprava predvidena po končanju posvetovanj v aprilu 2013.

 

Na podlagi razpoložljivih podatkov je Vlada Republike Slovenije proučila vsebino predlaganega projekta in ugotavlja, da je namen projekta dvojen:

 

(1) zagotovitev prenosa znanja s področja tehnologij pridelave poljščin, s poudarkom na učinkoviti rabi vhodnih surovin, zlasti vode in dušičnih gnojil, ter

 

(2) izboljšanje dostopa do sredstev za financiranje vhodnih surovin, semen, fitofarmacevtskih sredstev ter gnojil za srednje velike kmetije.

 

S projektom bi izboljšali dostopnost do obratnih sredstev za kmetijske pridelovalce in spodbujali trajnostno proizvodnjo ter s tem tudi prispevali k zagotavljanju prehranske varnosti.

 

Z vidika Republike Slovenije, ki ima na področju uvajanja in možnosti pridelave gensko spremenjenih organizmov zelo zadržano politiko in bo tudi naprej v svojih stališčih vztrajno zagovarja previdnostni princip oziroma pristop, je zlasti pomembno, da so s strani Evropske banke za obnovo in razvoj izrecno prepovedane vse aktivnosti vezane na prodajo ali uporabo gensko spremenjenih organizmov.

 

Poleg tega bo Evropska banka za obnovo in razvoj posebno pozornost namenila korporativnim praksam podjetja Monsanto ter bo podrobno nadzirala pogodbe, sklenjene s kmetijskimi podjetji, zlasti glede dobavljenih proizvodov, kot so semena, gnojila in fitofarmacevtska sredstva.

 

Glede na navedeno menimo, da v konkretnem primeru ni objektivnih razlogov, iz katerih bi vlada v okviru odločanja znotraj EBRD predlaganemu projektu lahko nasprotovala. Zastavljeni cilji projekta so skladni s cilji EU, ki vključujejo povečanje učinkovite rabe virov, kot so gnojila in fitofarmacevtska sredstva, s čimer se bo tudi zmanjšalo tveganje na naravne vire. Poleg tega je treba upoštevati, da namerava Evropska banka za obnovo in razvoj vgraditi potrebne varovalke glede podjetniških prijemov podjetja Monsanto ter prepovedati uporabo sredstev za GSO v projektu.

 

Vsekakor pa želimo poudariti, da bo Vlada Republike Slovenije še naprej pozorno spremljala dokončanje projekta v okviru EBRD in bo v primeru odstopanj od zadanih ciljev ustrezno reagirala v postopku odločanja o projektu.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI