Skoči na vsebino

TZ170 IN SZ106

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ170 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ106 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 09.04.2019.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ170 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502308 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 100.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 50.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 50.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,101%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ170 (1. izdaja) -0,40%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,096% in 100,106% oziroma v razponu obrestne mere od -0,42% do -0,38% letno.

 

Obveznosti iz TZ170 (1. izdaja) bodo dospele dne 11.07.2019.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ106 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502316 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 147.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 57.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 57.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,197%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ106 (1. izdaja) -0,39%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,182% in 100,203% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,36% letno.

 

Obveznosti iz SZ106 (1. izdaja) bodo dospele dne 10.10.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ170 (1. izdaja) in SZ106 (1. izdaja)