Skoči na vsebino

TZ167 IN SZ102

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ167 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ102 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 11.09.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ167 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502159 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 25.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 15.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 15.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,098%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ167 (1. izdaja) -0,39%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,097% in 100,101% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,38% letno.

 

Obveznosti iz TZ167 (1. izdaja) bodo dospele dne 13.12.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ102 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502167 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 85.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 10.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 10.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,195%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ102 (1. izdaja) -0,38%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,182% in 100,203% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,36% letno.

 

Obveznosti iz SZ102 (1. izdaja) bodo dospele dne 14.03.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ167 in SZ102 (1. izdaja)