Skoči na vsebino

TZ166 IN SZ100

REZULTATI
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ166 (1. izdaja)
in
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ100 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 15.05.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ166 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502068 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 100.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 30.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 30.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,099%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ166 (1. izdaja) -0,39%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,094% in 100,099% oziroma v razponu obrestne mere od -0,39% do -0,37% letno.

Obveznosti iz TZ166 (1. izdaja) bodo dospele dne 16.08.2018.

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ100 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502076 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 85.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 15.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 15.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,253%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ100 (1. izdaja) -0,50%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,182% in 100,253% oziroma v razponu obrestne mere od -0,50% do -0,36% letno.

Obveznosti iz SZ100 (1. izdaja) bodo dospele dne 15.11.2018.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ166 in SZ100 (1. izdaja)