Skoči na vsebino

TZ165 IN SZ97

REZULTATI
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ165 (1. izdaja)
in
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ97 (1. izdaja)

ki je bila v torek, 13.02.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ165 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501987 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 28.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 8.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 8.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,094%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ165 (1. izdaja) -0,37%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,076% in 100,100% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,30% letno.

 

Obveznosti iz TZ165 (1. izdaja) bodo dospele dne 17.05.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ97 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501995 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 119.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 25.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 25.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,187%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ97 (1. izdaja) -0,37%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,152% in 100,255% oziroma v razponu obrestne mere od -0,50% do -0,30% letno.

 

Obveznosti iz SZ97 (1. izdaja) bodo dospele dne 16.08.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

 

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ165 (1. izdaja) in SZ97 (1. izdaja)