Skoči na vsebino

TZ164 IN SZ95

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ164 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ95 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 05.09.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ164 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501896 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 170.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 10.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 10.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,095%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ164 (1. izdaja) -0,38%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,051% in 100,096% oziroma v razponu obrestne mere od -0,38% do -0,20% letno.

 

Obveznosti iz TZ164 (1. izdaja) bodo dospele dne 07.12.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ95 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501904 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 158.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 28.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 28.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,175%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ95 (1. izdaja) -0,35%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,052% in 100,183% oziroma v razponu obrestne mere od -0,36% do -0,10% letno.

 

Obveznosti iz SZ95 (1. izdaja) bodo dospele dne 08.03.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ164 in SZ95