Skoči na vsebino

TZ162 IN SZ91

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ162 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ91 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 07.02.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ162 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501730 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 24.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 15.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 15.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,063%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ162 (1. izdaja) -0,25%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,058% in 100,075% oziroma v razponu obrestne mere od -0,30% do -0,23% letno.

 

Obveznosti iz TZ162 (1. izdaja) bodo dospele dne 11.05.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ91 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501748 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 43.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 24.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 24.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,125%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ91 (1. izdaja) -0,25%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,096% in 100,162% oziroma v razponu obrestne mere od -0,32% do -0,19% letno.

 

Obveznosti iz SZ91 (1. izdaja) bodo dospele dne 10.08.2017.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic TZ162 in SZ91