Skoči na vsebino

TZ161 IN SZ90

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC TZ161 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ90 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 06.09.2016.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako TZ161 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501623 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 29.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 7.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 7.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,066%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice TZ161 (1. izdaja) -0,26%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,050% in 100,072% oziroma v razponu obrestne mere od -0,28% do -0,20% letno.

 

Obveznosti iz TZ161 (1. izdaja) bodo dospele dne 08.12.2016.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ90 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501631 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 82.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 7.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 7.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,111%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ90 (1. izdaja) -0,22%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,000% in 100,142% oziroma v razponu obrestne mere od -0,28% do 0,00% letno.

 

Obveznosti iz SZ90 (1. izdaja) bodo dospele dne 09.03.2017.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic