Skoči na vsebino

SZ99 IN DZ82

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ99 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ82 (1. izdaja)

ki je bila v torek, 10.04.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ99 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502043 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 139.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 30.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 30.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,199%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ99 (1. izdaja) -0,39%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,178% in 100,203% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,35% letno.

 

Obveznosti iz SZ99 (1. izdaja) bodo dospele dne 11.10.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ82 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502050 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 163.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 38.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 38.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,377%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ82 (1. izdaja) -0,37%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,335% in 100,406% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,33% letno.

 

Obveznosti iz DZ82 (1. izdaja) bodo dospele dne 11.04.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ99 in DZ82 (1. izdaja)