Skoči na vsebino

SZ98 IN DZ81

REZULTATI
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ98 (1. izdaja)
in
AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ81 (1. izdaja)

ki je bila v torek, 13.03.2018.

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ98 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502027 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 107.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 35.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 35.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,188%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ98 (1. izdaja) -0,37%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,155% in 100,193% oziroma v razponu obrestne mere od -0,38% do -0,31% letno.

Obveznosti iz SZ98 (1. izdaja) bodo dospele dne 13.09.2018.

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ81 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502035 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 177.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 62.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 62.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,365%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ81 (1. izdaja) -0,36%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,304% in 100,508% oziroma v razponu obrestne mere od -0,50% do -0,30% letno.

Obveznosti iz DZ81 (1. izdaja) bodo dospele dne 14.03.2019.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.


Rezultati avkcije zakladnih menic SZ98 in DZ81 (1. izdaja)