Skoči na vsebino

SZ96 IN DZ79

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ96 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ79 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 03.10.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ96 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501946 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 161.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 15.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 15.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,192%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ96 (1. izdaja) -0,38%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,102% in 100,192% oziroma v razponu obrestne mere od -0,38% do -0,20% letno.

 

Obveznosti iz SZ96 (1. izdaja) bodo dospele dne 05.04.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ79 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501938 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 165.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 25.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 25.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,365%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ79 (1. izdaja) -0,36%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,304% in 100,508% oziroma v razponu obrestne mere od -0,50% do -0,30% letno.

 

Obveznosti iz DZ79 (1. izdaja) bodo dospele dne 04.10.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ96 in DZ79