Skoči na vsebino

SZ93 IN DZ76

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ93 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ76 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 04.04.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ93 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501805 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 55.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 30.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 30.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,150%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ93 (1. izdaja) -0,30%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,127% in 100,162% oziroma v razponu obrestne mere od -0,32% do -0,25% letno.

 

Obveznosti iz SZ93 (1. izdaja) bodo dospele dne 05.10.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ76 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501813 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 134.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 48.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 48.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,270%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ76 (1. izdaja) -0,27%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,101% in 100,406% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,10% letno.

 

Obveznosti iz DZ76 (1. izdaja) bodo dospele dne 05.04.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ93 in DZ76