Skoči na vsebino

SZ92 IN DZ75

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ92 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ75 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 07.03.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ92 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501771 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 121.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 24.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 24.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,152%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ92 (1. izdaja) -0,30%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,096% in 100,152% oziroma v razponu obrestne mere od -0,30% do -0,19% letno.

 

Obveznosti iz SZ92 (1. izdaja) bodo dospele dne 07.09.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ75 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002501789 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 117.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 91.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 91.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,250%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ75 (1. izdaja) -0,25%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,193% in 100,406% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,19% letno.

 

Obveznosti iz DZ75 (1. izdaja) bodo dospele dne 08.03.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ92 in DZ75