Skoči na vsebino

SZ103 IN DZ86

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ103 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ86 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 09.10.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ103 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502209 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 120.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 5.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 5.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,203%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ103 (1. izdaja) -0,40%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,172% in 100,203% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,34% letno.

 

Obveznosti iz SZ103 (1. izdaja) bodo dospele dne 11.04.2019.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ86 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502217 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 190.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 35.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 35.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,396%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ86 (1. izdaja) -0,39%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,325% in 100,400% oziroma v razponu obrestne mere od -0,39% do -0,32% letno.

 

Obveznosti iz DZ86 (1. izdaja) bodo dospele dne 10.10.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ103 in DZ86 (1. izdaja)