Skoči na vsebino

SZ101 IN DZ84

objavlja

REZULTATE

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC SZ101 (1. izdaja)

in

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC DZ84 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 12.06.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako SZ101 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502118 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 115.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 10.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 10.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,198%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice SZ101 (1. izdaja) -0,39%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,147% in 100,198% oziroma v razponu obrestne mere od -0,39% do -0,29% letno.

 

Obveznosti iz SZ101 (1. izdaja) bodo dospele dne 13.12.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako DZ84 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002502126 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 185.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 85.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 85.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,383%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice DZ84 (1. izdaja) -0,38%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,365% in 100,391% oziroma v razponu obrestne mere od -0,39% do -0,36% letno.

 

Obveznosti iz DZ84 (1. izdaja) bodo dospele dne 13.06.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

 

Rezultati avkcije zakladnih menic SZ101 (1. izdaja) in DZ84 (1.) izdaja)