Skoči na vsebino

OZ9

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC OZ9 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 03.10.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako OZ9 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002103768 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 166.500 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 42.500 lotov ponudb v skupni vrednosti 42.500.000,00 EUR po enotni ceni 100,489%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice OZ9 (1. izdaja) -0,32%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,304% in 100,518% oziroma v razponu obrestne mere od -0,34% do -0,20% letno.

 

Obveznosti iz OZ9 (1. izdaja) bodo dospele dne 04.04.2019.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.


Rezultati avkcije zakladnih menic OZ9