Skoči na vsebino

OZ8

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC OZ8 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 04.04.2017.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako OZ8 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002103727 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 123.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 39.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 39.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,335%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice OZ8 (1. izdaja) -0,22%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,015% in 100,610% oziroma v razponu obrestne mere od -0,40% do -0,01% letno.

 

Obveznosti iz OZ8 (1. izdaja) bodo dospele dne 04.10.2018.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic OZ8