Skoči na vsebino

OZ12

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC OZ12 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 09.04.2019.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako OZ12 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002103867 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 121.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 63.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 63.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,557%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice OZ12 (1. izdaja) -0,37%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,450% in 100,601% oziroma v razponu obrestne mere od -0,39% do -0,30% letno.

 

Obveznosti iz OZ12 (1. izdaja) bodo dospele dne 08.10.2020.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 


Rezultati avkcije zakladnih menic OZ12