Skoči na vsebino

OZ11

REZULTATI

AVKCIJE ZAKLADNIH MENIC OZ11 (1. izdaja)

 

ki je bila v torek, 09.10.2018.

 

Na avkciji zakladnih menic z oznako OZ11 (1. izdaja) in ISIN kodo SI0002103834 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 210.000 lotov ponudb, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 40.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 40.000.000,00 EUR po enotni ceni 100,561%. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice OZ11 (1. izdaja) -0,37%. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100,274% in 100,595% oziroma v razponu obrestne mere od -0,39% do -0,18% letno.

 

Obveznosti iz OZ11 (1. izdaja) bodo dospele dne 09.04.2020.

 

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/predstavitev_zakladnih_menic/.

 

Rezultati avkcije zakladnih menic OZ11 (1. izdaja)